De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stempelkas Antwerpse havenarbeiders bijna leeg ?

Stempelkas Antwerpse havenarbeiders bijna leeg ?

vrijdag 9 april 2010 22:46
Spread the love

De werkloosheidcijfers bij de Antwerpse havenarbeiders staan op het hoogste peil in 35 jaar en dit is voor een groot stuk te wijten aan de crisis. Opnieuw wordt door de werkgeversorganisatie CEPA en het Antwerps Havenbedrijf het beschermd statuut van de erkende havenarbeider in vraag gesteld. Dit is geen nieuw gegeven, al jaren is de Wet Major een doorn in het oog van de werkgevers, nog niet zo lang geleden diende de Havenrichtlijn in het Europees Parlement te worden gestemd.

Gelukkig voor de havenarbeiders haalde de richtlijn voor de liberalisering van de zeehavens het (voorlopig) niet, dankzij de Groenen en de Socialisten in het Europees Parlement. Het Vlaams Belang dat zich in Antwerpen opwerpt als verdediger van de belangen van de havenarbeiders, onthield zich bij de stemming.

Nu de werkloosheid tot gevolg heeft dat er dagelijks meer dan 1000 erkende havenarbeiders moeten stempelen, wordt door CEPA en het havenbedrijf aangekondigd dat de kas van de bestaanszekerheid, die voor een aanvulling zorgt op het stempelgeld, zo goed als leeg is. Maart 2011 loopt de bestaande CAO af en staat het principe van de bestaanszekerheid op de helling.

Tot zover enige historiek waar enige kanttekeningen bij nodig zijn. Eerst en vooral zijn er wettelijke normen die bepalen waaruit een ploeg voor het laden of lossen van een schip moet bestaan. Met deze normen wordt door heel wat stouwerijen al langer dan vandaag een loopje genomen, zo moeten er bvb één dokchauffeur of één markeerder voor verschillende ploegen werken, iets wat wettelijk gezien verboden is, maar wel een flinke besparing oplevert. Controle is hier amper op, en van ernstige sancties voor bedrijven die de wet aan hun laars lappen, al evenmin, de opdrachtgevers betalen echter wél voor een volledige ploeg !

In de tweede plaats zijn er bij elke stouwerij/natie havenarbeiders, chauffeurs, markeerders, kuipers e.a. die dagelijks dubbele shiften draaien, ook hier amper controle en sancties.

Als dus de wettelijke normen inzake het samenstellen van een ploeg worden nageleefd én elke werknemer een enkele shift draait, kan de werkloosheid al flink worden teruggedrongen.Bovendien lijkt het er meer en meer op dat het geld uit het fonds voor de Bestaanszekerheid slecht belegd werd.

De verantwoordelijkheid ligt dus uitsluitend bij de werkgevers en niet bij de vakbonden, zij hebben niet gespeculeerd met de fondsen en ook zij besparen niet op het personeel, ten koste van efficiëntie en veiligheid.

Ik wacht op een reactie van het Vlaams Belang als ze op 1 mei weer een bloemenkrans gaan leggen aan het standbeeld van de buideldrager, symbool voor de havenarbeider. Al ligt dit misschien dit jaar iets gevoeliger met een ex-natiebaas aan het hoofd van deze partij die bovendien de broer is van de grote voorman van CEPA, werkgeversorganisatie van de havenarbeiders.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!