De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stadspartij verandert naam in AMABA

Stadspartij verandert naam in AMABA

donderdag 13 september 2012 18:34
Spread the love

Nieuwe stunt van Patrick Janssens

Vandaag hield burgemeester Patrick Janssens op de Rijkenhoek in Antwerpen de partij AMABA (Alle Macht Aan de BAnken) boven de doopvont. Op weg naar de Rijkenhoek werd hij langs de Kaaien opgewacht en toegejuicht door een massa dolenthousiaste speculanten. Omdat het bedoeling is om ook de bankiers tijdens de verkiezingsslag in Antwerpen de plaats te geven die hen toekomt, zal AMABA de kartellijst van de burgemeester vervangen. In zijn speech prees Janssens de realisaties van de financiële sector bij het creëren van welvaart.

Janssens beklemtoonde dat de naam ‘Stadspartij’ nu verdwijnt. Hij kan daarbij rekenen op de volledige steun van zijn kartelpartner CD&V. Die vond de naam ‘Stadspartij’ ook al niet wervend. ‘Met AMABA’, aldus de Antwerpse CD&V-coryfee Marc Van Peel tijdens de persvoorstelling, ‘wordt veel duidelijker waarvoor wij staan. En met ‘wij’ bedoel ik dan speciaal onze populaire minister-president Kris Peeters die zich, met zijn aanval op de scheiding tussen deposito- en zakenbanken, geout heeft als een consequent lid van de bankenlobby. Welnu, wij vertrouwen de kiezers erop dat zij die oprechtheid gaan belonen. Zoniet zal de bankenlobby ze wel verlonen.’

Janssens vindt dat één van de belangrijkste thema’s, namelijk het kapitaal van de privébanken, tijdens de campagne onvoldoende aan bod komt. Janssens wijst erop dat de historische schuld van de stad – omgerekend 1 miljard euro – al bijna drie keer aan Dexia werd terugbetaald en hij wil daar ook tijdens de volgende legislatuur gaarne mee doorgaan. Dexia is erin geslaagd haar kapitaal te versterken met torenhoge rentevoeten, die de stad maar wat graag betaalt.

Ook de 13% interest, die Dexia beloofde toen het stadsbestuur in 2009 met het geld van de belastingbetaler deelnam aan de kapitaalverhoging van de good bank, stelt hem gerust. Met de opbrengst van die formidabele belegging hoopt hij nog meer banen te kunnen schrappen en de besparingen bij jeugd, sport en cultuur verder te kunnen zetten. Hij denkt er ook aan nog meer wijkbibliotheken te sluiten en hij stelde dat er van het ontdooien van de ijspiste in Deurne geen sprake kan zijn. AMABA belooft hogere riooltaksen, duurdere vuilniszakken en nog meer parkeer- en GAS-boetes.

Als politicus-bestuurder had Janssens jarenlang zelf een zitje in de raad van bestuur van Dexia. Hij kijkt met veel genoegen op die periode terug, maar geeft wel toe dat het daar niet altijd even goed ging. Maar hij verdedigde zich: “Ik ben geen domme achterlijke politicus die daar alleen maar zit om zijn zakken te vullen”. “Er zijn in dat dossier op alle niveaus fouten gemaakt. Wie zou ik zijn om te zeggen dat dat ook voor mij niet het geval is”, wou hij daarover vorig jaar ook kwijt op de radio. Samen met AMABA wil Janssens die bladzijde nu definitief omslaan.

Want rijk is Janssens bij Dexia allesbehalve geworden. In het radioprogramma De Ochtend gaf hij daarover ooit een verduidelijking: ‘Ik krijg jaarlijks een brutovergoeding van 20.000 euro. Ik krijg geen zitpenningen. Van die 20.000 euro gaat 10.000 euro naar belastingen en een 5.000 euro naar sociale bijdragen, want ik ben zelfstandige in bijberoep moeten worden door dat beheerdersmandaat.’ De arme man hield blijkbaar amper 25% over … en zelfs die hoeft hij niet: ‘Ik wil die heel graag terugstorten, als men mij voor die voorbije jaren dan ook telkens die 15.000 euro terugbetaalt die ik aan belastingen en sociale bijdragen heb betaald. Dat gaat mij misschien zelfs nog een spaarpotje opleveren”, zei hij daarover in De Standaard. (Achteraf bleek uit de jaarrekeningen dat Dexia de sociale bijdragen van de bestuurders ZELF betaalde).

In zijn toespraak roemde Janssens het casinokapitalisme en keerde hij zich – net als SP.A-voorzitter Bruno Tobback – af van de invoering van een miljonairstaks. AMABA zal er ook voor ijveren om buitenlandse miljardairs (zoals Bernard Arnault) naar de koekenstad te lokken. Als die een hoofddoek dragen, is dat zeker geen probleem.

take down
the paywall
steun ons nu!