De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stad Genk: Geldt de klimaatambitie ook voor carnaval?

Stad Genk: Geldt de klimaatambitie ook voor carnaval?

woensdag 3 november 2021 12:07
Spread the love

Beste Burgemeester Dries,
Beste Schepen Vandeurzen,

Gefeliciteerd!
Stad Genk toont openlijk haar klimaatambitie met de klimaatmars op woensdag 11-11. Chapeau!


We hopen dat Genk op die klimaatmars (op de vooravond van het nieuwe carnavalseizoen)
als eerste Vlaamse gemeente ook haar streven naar een plasticvrij carnaval zal aankondigen.

Zoals u beiden weet levert carnaval in Genk en elders een onacceptabele plasticimpact op voor ons milieu, onze beken, rivieren en dus ook onze oceanen.
Carnaval waar ongelimiteerd met plastiek wordt gesmeten betekent zinloos CO2 en methaan, zwerfvuil, grondstofverspilling, plastic soep én dierenleed…
Anno 2021 is er niemand die dat nog kan rechtvaardigen.

GAS-boetes voor zwerfvuil zijn recent opgetrokken om zinloze milieuvervuiling te voorkomen.
Maar carnaval in haar huidige vorm is nog steeds een ongecontroleerde bron van massa’s oncontroleerbaar zwerfvuil en plastic:
Onze jaarlijkse reportages tonen sinds 2013 elk jaar opnieuw aan hoe erg de toestand wel is.
Zoals deze reportage van het vorige carnaval, 2 weken na de stoet:
https://www.tvl.be/nieuws/carnavalsafval-na-twee-weken-nog-in-genkse-straten-94481

Genk is verdediger van de 17 SDG’s, de duurzame klimaatdoelen,
maar de Genker carnavalstoet negeert en overtreedt 5 van die doelen door het uitstrooien van honderdduizenden plastic verpakkingen en plastic ‘strooigoed’.

a

a

De huidige plastiek- en zwerfvuiltsunami in de stoet is ook volledig in tegenspraak met de sensibilisering van onze jeugd & bevolking,
waaraan het hele jaar terecht door veel tijd, geld en moeite worden besteed.
Ook carnaval moet een voorbeeld zijn van bewustmaking:
Het uitgooien van plastic druist in tegen élke elementaire klimaatnorm.
Elk kind langs het parcours van de stoet weet ondertussen al dat plastic dodelijk is voor de biodiversiteit, voor vogels en voor vissen.

Gelukkig hoeft carnaval niet te verdwijnen, het kan evengoed (en gratis) klimaatneutraal en milieuvriendelijk.
Dat bewijzen de Gilles in Binche al eeuwen, net zoals de talrijke groepen in de stoet die wél rekening houden met het klimaat:
De muzikanten en dansverenigingen, de groepen die bloemen of grotere cadeau’s uitdelen (kwaliteit i.p.v. kwantiteit), en simpelweg het gebruik van papier
als verpakkingsmateriaal i.p.v. wegwerpplastic.
Genk heeft zelf het voorbeeld gegeven door rijstconfetti te gebruiken i.p.v. plastic confetti, dat was een stap die kan en moet worden uitgebreid naar álle wegwerpplastic verpakkingen
en uitstrooiproducten. Plastic uitstrooien kán niet meer.
Gelukkig hoeft Genk het warm water niet opnieuw uit te vinden:
Brussel heeft al sinds 2019 een heel simpel en effectief plastic-uitstrooireglement, dat eenvoudig kan worden gekopieerd en geïmplementeerd.
Duidelijk, eenvoudig en rechtlijnig:


Wij , PlastiekBestrijding Vlaanderen, rekenen erop dat Genk als eerste Vlaamse stad openlijk zal kiezen voor een duurzaam, en dus ook plasticvrij, carnaval.
We kijken uit naar de stappen die u zal aankondigen tijdens uw klimaatmars op 10-11.
Moge Genk een voorbeeldgemeente zijn in de klimaatlogica:
Níemand kan nog excuses verzinnen voor opzettelijke plasticvervuiling.

De klimaaturgentie is duidelijk, en stap-voor-stap uitfaseren is geen optie meer.
Genk moet en kan kiezen voor de transitie naar  een duurzaam kinderfeest, zonder plasticimpact op hun planeet & hun toekomst.

Met duurzame groeten,
Toon Eerdekens
voor Plastiekbestrijding Vlaanderen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!