De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Spektakel in de Allianz-arena

Spektakel in de Allianz-arena

maandag 4 juli 2011 17:14
Spread the love

Allianz helpt vooral zichzelf

De Morgen en De Tijd nemen vandaag klakkeloos een bericht over dat gisteren in Der Spiegel verscheen. Het Duitse blad bewierookte daarin Allianz, Europa’s grootste verzekeringsmaatschappij. Allianz zou  Griekenland ‘helpen’ met 300 miljoen euro, maar doet dat hoegenaamd niet. In vergelijking met de steun die FC Bayern München van Allianz krijgt, is 300 miljoen ook niet echt een indrukwekkend bedrag.

Der Spiegel schrijft dat Allianz voor 300 miljoen euro ‘wil deelnemen aan het nieuwe hulpprogramma om Griekenland te ondersteunen’. De CEO zegt dat er geen alternatief betstaat: “Vertrouwen op een ‘plan B’ betekent een kap over je hoofd trekken en dan tegen 200 km/u over de snelweg rijden”, aldus die Diekmann. Hij meent ook dat een bankroet van Griekenland grotere gevolgen zal hebben dan het faillissement van Lehman Brothers. Dat hebben we natuurlijk nog gehoord.

Een jaar geleden bezat Allianz nog voor 3,3 miljard euro aan Grieks staatspapier. Ondertussen heeft het die portefeuille afgebouwd naar 1,3 miljard. Het deed dat zeker niet om de belangen van de Griekse economie, en hoegenaamd niet om die van de Griekse gepensioneerden en zieken te verdedigen. Ook voor Allianz staan de aandeelhouders voorop, daar moeten ze niet flauw over doen. En dat alleen ligt aan de basis van het artikel in Der Spiegel waaraan ook De Morgen zich helaas weer eens laat aan vangen.

Allianz probeert de illusie te creëren dat het zich zorgen maakt om de PIGS (Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje), maar de private sector voelt zich helemaal niet geroepen om de Grieken bij te staan. Alleen commerciële winst is haar oogmerk en die valt daar momenteel te rapen en de Griekse belastingbetaler zal het geweten hebben.

De CEO pleit voor wat hij een ‘soort vangnet’ noemt en hierbij komt de aap uit de mouw. “Zonder zoiets zal geen enkele private institutionele belegger geld in Griekenland stoppen”, meent hij. Met het geld uit het euro-reddingsmechanisme wil hij een kredietverzekeraar oprichten, die 90 procent van de nominale waarde van de leningen garandeert. Daarmee verdedigt hij dus de belangen van Allianz en niet die van Griekenland of andere landen met financiële problemen. Wat hij doet is de risico’s afwentelen op de samenleving en de winsten privatiseren: business as usual. Met haar kromme redenering probeert Allianz nog wat publiciteit mee te pikken – daarin gesteund door een haar gunstig gezinde pers.
 

Het toont ook aan in hoeverre het kapitalisme zich in moeilijkheden heeft gefietst. Het is enkel wachten op het ogenblik wanneer het finaal uit de bocht gaat.

Vandaag werd bekend gemaakt dat Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, deel zal uitmaken van de jury van het TV-programma ‘Mijn Restaurant’. Keep up the good work, Yves.

take down
the paywall
steun ons nu!