De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Something is rotten in the States

Something is rotten in the States

maandag 23 november 2020 15:27
Spread the love

Something is rotten in the States

Wat is er gaande in Amerika? Is dat nu het alom geprezen en haast goddelijk aanbeden symbool van de westerse Democratie, waar alle mensen gelukkig en vrij kunnen leven omdat ze hun eigen leiders kunnen kiezen? Het land staat op stelten. De tegenstellingen groeien. De leugens en corruptie nemen toe. Leiders zwepen de gemoederen van de massa’s tegen elkaar op over huidskleur, geslacht of herkomst, om hun macht te behouden of te grijpen. Is dat dan democratie? En waartoe leidt dat alles? Het lijkt allemaal een beetje ‘herhaling van de geschiedenis’ als in de jaren 1930 bij de grote algemene economische crisis.

In 1932 was er ook iemand die de verkiezingen verloor zoals Trump nu. Hitler haalde slechts 35%, niet de volstrekte meerderheid en daarmee kon hij geen regering vormen. Toen begon de NSDAP met haar milities aanvallen te plegen op Joden en vakbonden. Dat creëerde grote chaos in het land, waarop de coalitieregering geen vat kreeg en president Hindenburg zag zich verplicht zijn Kanselier Heinrich Brüning af te zetten en te vervangen door Franz von Papen om de nazi’s te sussen. Maar ook von Papen faalde en werd gedwongen af te treden. En die sloot dan een deal met Hitler en overtuigde Hindenburg ervan Hitler als kanselier en zichzelf vicekanselier te benoemen. Vreugdekreten bij de nazi’s. Dit was echter niet voldoende voor Hitler. Kanselier met een regering waarin slechts twee NSDAP-leden zaten. Dus kwam er fase 3. Ze staken de Rijksdag in brand en gaven de schuld aan de communisten. Communisten kwamen in Dachau terecht of werden vermoord. Een nieuwe verkiezing leverde de NSDAP 43% op, nog geen volstrekte meerderheid, terwijl ze twee derde meerderheid nodig hadden voor een grondwetswijziging, de zogenaamde ‘machtigingswet’. Toch roepen ze zich uit tot overwinnaar en werd de wet er doorgeduwd. Daardoor werd het parlement buiten spel gezet en alle partijen werden verboden. Hitler werd dan natuurlijk tot president verkozen met 90%. Daartoe heeft dus de democratie geleid.

Van monarchie tot fascistische alleenheerschappij.

Hoe is het zover kunnen komen en zal zich dat nu in de VS ook voordoen? De Weimarrepubliek was een ‘democratische republiek’ veroverd door de sociaal democraten nadat het Duitse Keizerrijk ophield te bestaan aan het einde van WOI, mede onder aandrang van de VS. De president, die oorspronkelijk werd aangeduid door de keizer, werd nu aangeduid door een verkozen parlement. Het werd Hindenburg, alhoewel zelf nog monarchist en gewezen Generaal van het keizerlijk leger. De democratische partijen waren hopeloos verdeeld tussen democraten en conservatieven, maar verkozen toch Hindenburg als verzoening, net zoals de ‘Democraten’ van Joe Biden nu in Amerika oproepen tot de ‘algemene verzoening’. Algemene verzoening met wie of met wat? Zijn de tegenstellingen zomaar op te lossen met een oproep tot verzoening? Eerst wordt het volk tijdens verkiezingen tegen mekaar opgezet om net als hooligans of zelfs als gewapende milities een strijd aan te gaan voor de overwinning van hun ploeg en leider. Om daarna, na de verkiezingen, dan plots de grote verzoening af te kondigen alsof er geen tegenstelling meer bestaat?

Men vergeet vaak de ware drijfveer en oorzaak van die wereldoorlogen en machtswijzigingen. De wereld was verdeeld in industriële blokken die elkaar beconcurreerden, uiteindelijk met geweld. Daarom waren de sancties van het verdrag van Versailles zo drastisch financieel en territoriaal. De Herstelbetalingen waren gigantisch en de gebiedsbeperking voor Duitsland kwamen hard aan met verlies van alle kolonies. Het ging hier niet om eerherstel aan het volk of over democratie, maar over geld en gebied. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bij de economische crisis van 1930 de grote industriëlen als von Opel, Krupp, de Deutsche bank en zelfs Amerikaanse industriëlen, Hitler financieel en materieel steunden in zijn opgang naar het fascisme, om nog te zwijgen van de gigantische oorlogsmachine die ze hebben uitgebouwd tijdens het naziregime. En daaraan hebben zowel Duitse als andere westerse firma’s een flinke duit verdiend.

Wat er nu gebeurt in Amerika draait hem nu ook niet rond democratie of meer zeggenschap voor mensen met een ander huidskleur, een ander geslacht of afkomst of mensen met een andere godsdienst. De ware macht is immers niet in handen van het volk, maar van het grote geld. Daar heeft zelfs een democratisch verkozen regering en parlement niets over te vertellen. De kapitaalbezitters zijn heer en meester over hun kapitaal en het gebruik ervan. Wat betekent anders de vrije markt? Men is vrij zijn geld te investeren waar en wanneer men wil. Ja, zelfs belastingen weten ze handig te ontwijken. En net zoals in de jaren 1930 zit Amerika en de ganse westerse economie in een zware economische crisis. Maar daaraan heeft het grote geld naar eigen zeggen natuurlijk geen enkele schuld. Dat is de schuld van de werking van de markt. Maar wie maakt die markt? Wie maakt dat de producten die ze massaal laten produceren niet kunnen gekocht worden? Zijzelf natuurlijk door in concurrentiestrijd steeds lagere lonen te betalen voor gepresteerde arbeid. En dan is een verkiezingsstrijd welgekomen om de ellende af te schuiven op corona, op de racisten, de vreemdelingen of andere godsdiensten. De enen noemen het de strijd voor het eigen volk “America first”, de anderen de strijd voor de mensenrechten die de eersten niet respecteren. Het volksgedeelte met een goed hart tegen de mensen met een slecht hart. Dan is dat soort van democratie een veilige haven voor het grote geld waar het in alle stilte kan aangemeerd blijven. Ze financieren zelfs het spel der tegengestelde kandidaten en zetten daarmee bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Als er maar niet aan hun macht wordt geraakt. Want daarmee gaan ze lustig verder.

De Amerikaanse geldmachten blijven spelen met globalisering en verplaatsing van productie naar alle landen in de wereld voor goedkopere arbeidskrachten en afzetmarkten omdat hun eigen markten wegkwijnen. En daar hebben ze alles voor over. Diplomatische beïnvloeding, bewapening van opstandelingen, gesteund door bombardementen tot zelf oorlogen tegen zogenaamd dictatoriale regimes omwille van hun olierijke gronden. En wie is daar het slachtoffer van? Zowel de eigen Amerikaanse bevolking als alle volkeren van de hele wereld. En daar zal heel deze verkiezingsstrijd niets aan veranderen. Wel integendeel. America is een tanende macht en een kat in het nauw maakt soms lelijke sprongen.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!