De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sociale dumping in tijden van corona  deel 2
Opinie - BTB

Sociale dumping in tijden van corona deel 2

vrijdag 10 april 2020 11:57
Spread the love

 

BTB stelt vast dat de sociale dumping niet stopt. Ook niet ten tijde van het coronavirus. Men doet gewoon voort.

In onze vorige communicatie kaartten we de situatie bij transportbedrijf Van de Poel aan. Roemeense chauffeurs werden verplicht een document te tekenen tot het opnemen van onbetaald verlof of tot beëindiging van de overeenkomst in onderling akkoord. Van de Poel ontkende dit ten stelligste in de media. Die ontkenning blijkt nu ten onrechte.

Wegens de ruchtbaarheid over de situatie doekte Van de Poel in allerijl haar Portugees postbusbedrijf Transpona definitief op. Tegen maandagochtend waren alle trekkers met buitenlandse nummerplaat (Transpona – Slotrans) verdwenen. Dat een en ander niet koosjer is bij Van de Poel, weten we al langer en wordt nu bewezen. BTB vreest dat het opdoeken van het postbusbedrijf geen einde zal maken aan de sociale dumping bij Van de Poel. De kans is reëel dat Van de Poel opnieuw tewerk zal gaan via een postbusbedrijf of dat ze de wagens laat overspuiten en met zogezegde zelfstandige onderaannemers zal werken …

Door de situatie bij Van de Poel aan het licht te brengen, kreeg BTB kennis van een gelijkaardige situatie bij transportbedrijf Galliker Milmort. Daar kregen 27 Slowaken vorige week hun C4 voorgeschoteld. 90 anderen wachten momenteel in het depot. De Belgische werknemers dienen hun overuren verplicht op te nemen en/of worden op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gezet.

Ook bij het ons bekende bedrijf Jost is de toestand niet veel beter. Om de loonkost zo laag mogelijk te houden, worden Oost-Europese chauffeurs ingezet om winkels te bevoorraden. Ondertussen worden hun Belgische collega’s op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gezet en vallen zij terug op 70 % van het bruto (begrensd) loon.

BTB houdt vinger aan de pols in de strijd tegen sociale dumping. Ook tijdens de coronacrisis!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!