De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

S.o.S Belastingen

S.o.S Belastingen

donderdag 30 april 2015 21:31
Spread the love

Het is weer de tijd van het jaar dat we met zen allen onze aangifte moeten indienen. Voor diegenen die hun aangifte via tax-on-web.be indienen kunnen al op voorhand, vlak na het indienen van de aangifte een online simulatie doen om een idee te krijgen van hoeveel u zou moeten betalen of hoeveel u zou terugkrijgen. Ik deed onlangs deze simulatie…

Onrechtvaardig
2300 euro moet ik zo maar even neertellen.
Ik werk full-time als technieker en ik heb een normaal loon. ik heb geen eigendom en ik heb nog geen kinderen. ik heb dus eigenlijk niet veel om in te brengen in de belastingen.
Dat bedrag bovenop alle bedrijfsvoorheffingen die al betaalt zijn… en ik ben lang niet de enige die zo een monster aanslagbiljet zal ontvangen. Waarom word arbeid zo zwaar belast? Is het rechtvaardig dat mensen die werken en dus sowieso al bijdragen aan de staatskas de zwaarste aanslagbiljetten ontvangen. Mensen zonder kinderen en zonder eigendom die een full-time job uitoefenen zullen bijna altijd stukken van mensen moeten betalen aan belastingen. Logisch ? Neen, Terwijl werklozen (bewust of onbewust) met 3 of meer kinderen genieten van ‘gratis stempelgeld’ en daarbovenop nog terugtrekken van de belastingen en daarbovenop nog een zee aan kindergeld ontvangen, allemaal zonder 1 dag te werken, en terwijl de hoogste vermogens in ons land nauwelijks belast worden op al hun kapitalen betalen wij ons blauw als arbeiders en mogen wij deze zomer ons vakantiegeld integraal doorstorten naar de belastingdienst. Waarom moet dat begrotingsprobleem op de kap van onze welverdiende centjes worden opgelost? Arbeid wordt erg zwaar belast. Financieel inkomen zoals dividenden, meerwaarden en renten worden nauwelijks of niet belast. De inkomsten uit arbeid vormen meer dan 50% van de belastinginkomsten. Vermogens nog geen 10%. Dat vind ik een verschrikkelijke verdeling.

Verandering?

Het zou zelfs geen discussiepunt mogen zijn. Het is toch pure logica dat mensen die veel geld hebben, meer bijdragen dan de gewone werkende mens. Waarom is het zo moeilijk om nu simpelweg die vermogensbelasting te heffen en het begrotingsprobleem simpelweg op te lossen. Mensen met veel geld zullen het veel minder hard missen dan de Jos die werkt in een fabriek en zijn kindjes hun schoolgeld moet betalen en al zijn rekeningen maandelijks moet zien te kunnen betalen. Of dan de Jef die 5 dagen per week met bakstenen en zakken zand moet sleuren om de medicatie van zijn zieke moeder te betalen en zijn autootje af te betalen. Of de Frans die verwisseld is naar de nachtshift omdat hem niet meer rondkwam met een gewone ‘pree’ en dan uiteindelijk alles terug moet betalen wat hem extra verdiend heeft via zijn belastingen.
Deze mensen missen dat geld. Marc Coucke zal het niet missen.
Dit falend systeem van belastingen doet me meer en meer denken:

”Waarom werken wij?”

Het is alsof de werkende mens belastingen betaalt om het stempelgeld van een ander te betalen. Van iemand die niet kan of WIL werken. En begrijp me niet verkeerd, ik heb geen wrok tegen mensen die stempelen, enkel tegen mensen die bewust stempelen zodat ze thuis op hun ‘lamme tamme kloten’ kunnen blijven zitten en dit op de kap van de werkende mens. Er is simpelweg te weinig controle op werkloosheid om de eigenlijke essentie van het ‘doppen’ oftewel stempelen effectief te doen werken. De optie om te stempelen dient enkel en alleen wanneer je TIJDELIJK geen beroepsinkomsten meer hebt en dit omwille van een geldige reden. Tegenwoordig is voor bepaalde mensen het begrip ‘tijdelijk’ zeer breed geïnterpreteerd. Weinig controle op werkloosheidsuitkeringen zorgen er ook voor dat het uiterst simpel is geworden om aan stempelgeld te komen en dit voor geruime tijd te behouden, terwijl je vroeger elke dag op een ander tijdstip een stempel op je stempelkaart moest laten zetten kan je in het heden simpelweg 1 keer per maand een wandelingetje maken langs je vakbond en je stempelkaart in de daarvoor voorziene brievenbus deponeren, Vervolgens staat je stempelgeld netjes op je rekening de eerste dag van de volgende maand. De oude manier van werken is in mijn opinie veel effectiever dan de huidige. Door een stempeltje elke dag verhinder of bemoeilijk je dat werklozen in het  zwart kunnen werken bovenop hun uitkering en zorg je ervoor dat de ze niet tot 13h in hun bed kunnen blijven liggen en dus zichzelf sneller geneigd gaan voelen om ander werk te vinden of om beter/harder te zoeken naar werk. 
Uiteraard zou de oude manier meer kosten aan personeel om al deze extra controles uit te voeren. Maar uiteindelijk is dat dan wel eens nuttig besteed belastinggeld inplaats van het zomaar weg te geven zonder tegenprestaties. Hoe meer inspanning er moet geleverd worden om je stempelgeld te verkrijgen, Hoe meer mensen zichzelf zullen motiveren om werk te vinden. En hoe meer mensen die werken hoe meer inkomsten de staatskas heeft en hoe beter die belastingdruk verdeeld kan worden.

Stop met het uitmelken van de mensen die het systeem draaiende houden !
Stop met staatsgeld door ramen en deuren te smijten.
Kortom start met rechtvaardige belastingen voor arm ,middenklasse & rijken !
dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!