De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Protest tegen ‘homohater’ op Couleur Café: welke logica?

Protest tegen ‘homohater’ op Couleur Café: welke logica?

dinsdag 22 juni 2010 02:51
Spread the love

De komst van de vermeend ‘homofobe’ ragga-zanger Beenie Man naar het Brusselse zomerfestival Couleur Café zorgt voor controverse. Maar de manier waarop het debat gevoerd wordt weekt bij mij nogal gemengde gevoelens los. Er heerst een soort flou artistiquein de argumenten. Welke logica zit er achter de verontwaardiging?

Duidelijkheid daarover is absoluut cruciaal voor de holebibeweging, want op de achtergrond van deze hetze spelen twee brandend actuele (en fundamentele) thema’s mee: het recht op vrije meningsuiting en het probleem van het ‘humanitair imperialisme’.

Mijn eigen standpunt over de kwestie is zeer eenvoudig (en hopelijk voor iedereen duidelijk). (1)

Voor eigen deur

– Beenie Man heeft het recht om te zeggen wat hij denkt en het recht om daar een forum voor te zoeken (vrijheid van meningsuiting). Couleur Café heeft het recht om Beenie Man te programmeren. En wij hebben het recht om Couleur Café te boycotten.

– Ik ben blij dat de meeste actievoerders kiezen voor een boycot en voor bewustmaking, in plaats van te pleiten voor een verbodop homofobe uitspraken, afgedwongen en bewaakt door de overheid (de negatie van de vrijheid van meningsuiting dus, een neiging die we te vaak zien bij slachtoffers van discriminatie, en/of bij hun ‘verdedigers’).

– Ik wil die boycot best steunen. Ik ga dus niet naar Couleur Café. Net zoals ik mijn spaargeld liever niet geïnvesteerd zie in de wapen- of de steenkoolindustrie. Ik wil niet bijdragen aan het commercieel succes van een festival dat (een symbool van) homofobie op haar podia tolereert (2).

So far, so good: we vegen voor onze eigen deur.

Maar… Afrika?

– Maar het is mij totaal niet duidelijk hoe wij daarmee de holebi’s in Afrika ‘helpen’, zoals sommige actievoerders suggereren (3). Dat is naiëf en pretentieus. Meer zelfs: als we dat te luid van de daken schreeuwen is het omgekeerdeeffect natuurlijk veel waarschijnlijker. Het is m.a.w. contraproductief.

Want waarom zouden ‘reactonaire krachten’ in bvb. Oeganda zich de les laten spellen door stemmen uit het Westen? Met een beetje ‘common sense’ psychologisch en politiek inzicht verwacht je in het geval van zo’n opgeheven vingertje toch net een verharding van hun homofobe posities?

Het Westen is op het vlak van mensenrechten namelijk totaal ongeloofwaardig. Die pijnlijke realiteit moeten Westerse holebi-activisten onder ogen leren zien.

Lees ook

 —

Noten

(1) Ik ga er, louter voor het gemak van deze denkoefening, van uit dat Beenie Man écht homofobe dingen zegt en dat zijn woorden écht schadelijke effecten hebben. Dit wil ik even preciseren, want eigenlijk weten we over Beenie Man en over zijn ‘homofobe uitspraken’ (over hun context en eigenlijke betekenis: ernst? ironie?) veel te weinig. Maar het is mij hier niet te doen om Beenie Man, wel om de principiële en strategische discussie over dit soort kwesties binnen de Westerse holebibeweging.

(2) Om nog maar te zwijgen van de racistische beeldvorming waarmee de reclame voor het festival flirt, zie: http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=1066&cHash=8cffceafe4

(3)Een voorbeeld:“Beenie Man trad in december 2009 in Oeganda op. Dat is een van de Afrikaanse landen waar men sleutelt aan homofobe wetten. Jan Beddeleem van Wish (Werkgroep Internationale Solidariteit Holebi’s): ‘In Oeganda worden mensenlevens bedreigd door uitspraken van deze en andere mannen die leden van de menselijke familie ter dood veroordelen of gelyncht willen zien, louter en alleen op basis van hun seksuele oriëntatie of hun genderidentiteit. (…) Ook als Beenie Man een charter kan voorleggen (wat de organisatoren volgens onze bronnen niet kunnen), dan nog blijft (Couleur Café) ingaan tegen de oproep van diverse parlementsleden om de homofobie in Afrika streng aan te pakken en alle betrokkenen die aanzetten tot homofobie waar mogelijk vleugellam te maken.’” Zie http://holebiplus.skynetblogs.be/post/7973044/mag-beenie–man-het-podium-op-in-brussel

Andere berichten en actiegroepen op het net: http://luclebelge.skynetblogs.be/post/7971735/ en http://www.facebook.com/group.php?gid=133336586693212 (“Un chanteur homophobe / Een homofobe zanger @ Couleur café ? Shocking !”)

take down
the paywall
steun ons nu!