De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Proces kerncentrale Doel-Anja Hermans: “Lilleputter tegen Goliath …”

Proces kerncentrale Doel-Anja Hermans: “Lilleputter tegen Goliath …”

maandag 11 oktober 2010 11:24
Spread the love

Dinsdag 12 oktober 2010 verschijnt de milieuactiviste Anja Hermans opnieuw voor het Hof van Beroep in Gent, Koophandelsplein 23. Dit om 14 uur.

Sympathisanten zullen haar ter plaatse steunen in haar strijd tegen Suez – Electrabel. Anja wordt vervolgd omdat ze enkele jaren geleden met een ‘inspectie’ van de kerncentrale van Doel bewees dat de veiligheid er zo lek is als een zeef. De energiereus werd belachelijk gemaakt, de bevolking gewaarschuwd voor het gevaar.

Nucleaire lobby
 
De gerechtelijke molens draaien traag. De milieu activiste Anja Hermans (30) tracht al twee jaar van het het Hof van Beroep in Gent een uitspraak te verkrijgen over een straf die ze opliep bij de Correctionele Rechtbank van Dendermonde. Het werd een soap waarin een kat haar jong niet meer terugvindt. Wellicht is dat de bedoeling van de electriciteitsgigant Suez – Electrabel. Want daar over gaat het: “Lilleputter tegen Goliath”. Anja Hermans tegen de nucleaire lobby die ons allen met peperdure electriciteitsprijzen oplicht. Een staat in de staat versus de milieubeweging en de progressieve mensen in dit land.
 
Anja werd op Correctioneel veroordeeld tot acht maanden effectief, een geldboete van 1.100 euro en een straatverbod van 500 meter rond de kerncentrale van Doel. Wat is haar misdaad ? Ze bewees als burgerjournaliste in een gedétailleerd verslag dat de kerncentrale van Doel een nucleaire bom is in dichtbevolkt gebied, nabij de stad Antwerpen en haar haven. (1)
 
Hermans in een vroeger interview : ” Elke idioot met wat oorlogstuig in z’n handen kan midden in de nacht zijn slag daar slaan en een economische ramp veroorzaken. Eén voltreffer is genoeg om de koeling van KCD volledig plat te leggen. (…) Als een bedrijf zoals Esso of andere petrochemische bedrijven daarbij dan ook nog eens ten prooi vallen aan de vuurzee, krijgt men een kettingreactie van de ene ontploffing na de andere, die zich door de ondergrondse pijpleidingen zowel op de ganse Rechteroever – maar ook op de Linkeroever – kan uitbreiden. De Antwerpse haven en pakweg gans Antwerpen zijn dan…weg”.
 
Het proces voor het Hof van Beroep werd al twee keer uitgesteld.De ene was de advocaat van Electrabel niet klaar geraakt met zijn conclusies(terwijl hij hier 3 maanden de tijd voor had!),De tweede keer moest het proces dan weer uitgesteld worden omdat de advocaat van Electrabel véél te laat zijn conclusies indiende.De voorzitster van het Hof van Beroep was alvast “not amused” met deze gang van zaken,…
 
Van Doel naar Hongarije
 
Dit is een op verschillende gebieden principieel proces dat verder rijkt dan het conflict “Suez – Electrabel / Anja Hermans”. Anja bewees dat een multinational het vertikte de veiligheid te garanderen. Ze kon vele keren het terrein betreden door openingen in de omheinig, zelfs via een…rioolbuis. Ze fotografeerden wat ze wou binnen de “koude zone”. Ze werd zelfs opgemerkt, zonder gevolgen. Tenslotte had ze een onderhoud met de veiligheidsdiensten van de centrale om haar bedoelingen uit te leggen. Redelijk Kafkaiaans…
 
Anja Hermans is een gekende burgerjournaliste van het vroegere “Indymedia.be” en vandaag van “https://www.dewereldmorgen.be/
“. Ze verrichte in Doel “undercover” werk als journaliste. Het recht op vrije nieuwsgaring en vrije meningsuiting staan hier op het spel. Ze maakte gebruik van haar recht op burgerlijke ongehoorzaamheid. Op een vredelievende wijze, ze beschadigde niets. Ze is en journalist én actievoerder. Aldus zet ze als onderzoeksjournaliste belangrijke problemen in de maatschappij in het licht. Dat is het recht van iedere burger, iedereen mag zich journalist heten. Een bevestiging van haar veroordeling voor het Hof van Beroep zou een aanslag zijn op die burgerlijke vrijheden. Het is bedroevend dat de Persbond ondanks verschillende verzoeken hier geen standpunt wil innemen en zwijgt.
 
Hoe belangrijk het is dat burgers controle uitoefenen op industriële activiteiten wordt aangetoond in Hongarije, waar nabij Budapest een uiterst giftige modderstroom die ontsnapt van uit een chemisch bedrijf doden maakt en de wijde omgeving onbewoonbaar. Van uit ons land wordt een “interdisciplinair team” naar Hongarije gestuurd, om de affaire te onderzoeken. Dit op verzoek van Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur, Joke Schauvliege (CD&V). Anja Hermans bewees dat zo’n team ook in Doel werk zou hebben. In Hongarije wàs verwittigd, al jaren geleden. Dat alarm werd genegeerd. En Doel ? Men schiet ook hier op de pianist, niet op de dader. (Lees : “Electrabel gevaar voor democratie”). (2)
 
Doel en Kleine Brogel
 
Burgers die controleren ? De Correctionele rechter die Anja Hermans zwaar veroordeelde noemde haar houding “deviant gedrag”, afwijkend van de norm. Een term die vooral in de psychiatrie gebruikt wordt. Hij had het over “aanstellerij” door deze burgerjournaliste die even later in “Phara” haar verhaal kon doen, in “De Morgen” meerdere pag. kreeg en op deze site vele inhoudelijke artikels.
 
De tactiek van Anja Hermans is niet uitzonderlijk. Ze is gericht op “conflict”. Iedere ernstige wetenschapper, iedere filosoof en politicus zal uitleggen dat zonder “conflict” de dood loert, geen vooruitgang mogenlijk is. Zij die ten allen prijze de status quo willen behouden, zullen hen die conflictueus denken en handelen trachten te criminaliseren. Dat is wat de Correctionele rechter in opdracht van Suez – Electrabel probeerde.
 
Een recent voorbeeld van het uitlokken van reactie door een conflictsituatie te creëren was de actie van “Vredesactie” waarbij “Bomspotters” het omheinde militaire terrein van “Kleine Brogel” binnendrongen en er in vliegtuighangars de opslagplaatsen van kernwapens localiseerden, die volgens de regering niet bestaan… “Vredesactie” eist de verwijdering van deze illegale wapens. Hun wijze van actie voeren is helemaal vergelijkbaar met deze van Anja Hermans in Doel. Ook de “Bomspotters” maakten foto’s als bewijs en een video. (3)
 
Wie “conflict” zegt, zegt “provocatie” om een reactie uit te lokken daar waar “dialoog” en “overleg” onmogelijk zijn. Goede journalistiek is niet zogenaamd “neutraal”, ze neemt een standpunt in dat provocerend kan zijn. Neutraliteit is meestal “medeplichtigheid” aan… Anja Hermans is een goede, geëngageerde onderzoeksjournaliste. Ze schudde met haar werk rond de Kerncentrale van Doel vele mensen wakker. Suez – Electrabel wou liever dat die bleven slapen en reageerde woedend via de rechter.
 
Primaat van grondrechten

 
De “zaak” Hermans kan naast die van “Vredesactie” gelegd worden. Beide hebben dan weer juridisch verband met het vonnis dat de Raadsheer van het Hof van Beroep in Antwerpen uitspraak in het proces tegen “Trekt Uw Plant” (TUP) inzake het bezit en gebruik van cannabis. De rechter veroordeelde de actievoerders in eerste aanleg, in beroep werden ze volledig vrijgesproken. En minstens zo belangrijk, het Hof situeert de zaak in een context van vrije meningsuiting. TUP kondigde haar actie aan en plantte enkele zaadje van een cannabisplant in bloempotten, op de openbare weg. TUP wou testen in hoeverre het gehanteerde “gedoogbeleid” konskwent of niet toegepast wordt in Antwerpen. Het ging om een symbolische, provocerende actie. De actievoerders werden dus gearresteerd, veroordeeld en later van alle schuld gezuiverd. (4)
 
De advocate Edith Flamand (Progress Lawyers Network) bespreekt dat vonnis op pag. één in “De Juristenkrant” van 23 juni ’10. (5) Citaat: “Het Hof situeert de zaak in een context van de vrije meningsuiting”. Verder : “Het is een feit dat het uitoefenen van grondrechten soms kan leiden tot het formeel overtreden van andere wetten. Wanneer die andere wetten, zoals de drugwet, ingeroepen worden om de actie te criminaliseren moet er een toetsing gebeuren conform de artikelen 10 en 11 van het “Europees Verdrag van de Rechten van de Mens” die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering als principe proclameren en de beperking als uitzondering”.
 
Anja Hermans maakte gebruik van haar recht op vrije meningsuiting. De Antwerpse rechter van het Hof van Beroep kwalificeerde de daden van TUP als een “actie en manifestatie”  in het kader van die burgerlijke vrijheden. De Antwerpse rechter zegt dat volgens het hof de acties en manifestaties van Trekt Uw Plant provocatief zijn, of minstens als dusdanig geïnterpreteerd. Het Hof : “Zij wensen de Belgische wetgeving en de rechtstaat te testen. Zij ijveren voor een “gezonder” maken van het druggebruik en gaan daarbij behoorlijk uitdagend te werk naar politie en gerecht toe…”. “Behoorlijk uitdagend”, misschien wel “deviant” zoals de Gentse Correctionele rechter over Anja Hermans oordeelt. Advocate Edith Flamand zegt in “De Juristenkrant” : “Het Hof maakt in deze vrij originele casus een mooie toepassing van het primaat van grondrechten boven een formele toepassing van de strafwet”.
 
Anja speurt in Tihange …

 
“Vredesactie” ging in “Kleine Brogel” duidelijk “behoorlijk uitdagend” te werk. Het Antwerpse “Trekt Uw Plant” werd daarvoor in Beroep over de hele lijn vrijgesproken. De grondwet staat boven de strafwet. De geweldloze actie van Anja Hermans moet in dit geheel gezien worden. Zal de Gentse Raadsheer van het Hof van Beroep zich aansluiten bij haar / zijn Antwerpse collega of zal weer eens blijken dat in België niet iedereen gelijk is voor de wet. Dat een gevaar voor de samenleving als Suez – Electrabel achter de schermen aan de touwtjes trekt ?
 
De rechtszaak die Suez – Electrabel inspant tegen Anja Hermans reikt veel verder dan “woonstschennis” van een kerncentrale. Het is een politiek proces. Ze maakt deel uit van de terreur die aangewend wordt door de politieke overheid, de politie- en inlichtingendiensten en een mondiale economische maffia om burgers te intimideren die gebruik maken van hun grondrechten. Het is gerusstellend dat niet al deze diensten uitblinken door een hoog IQ. Ronduit belachelijk maakte Electrabel zich toen Anja Hermans op datum van 14 december 2009 ongestoord een bezoek kon brengen aan…de kerncentrale van Tihange en er een rondleiding kreeg tot in de machinekamers. Zie in link benedenaan de video die ze toen maakte…Zowel Electrabel als het FANC (Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle) zwegen zedig… (6)
 
(1) “Platformtekst”  http://indymedia.be/en/node/32167
 
(2) “Electrabel gevaar voor democratie”  http://www.indymedia.be/en/node/36591
 
(3) “Bomspotting”  (video)  http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid979246/bomspotters-zetten-film-over-nucleaire-bunkers-kleine-brogel-op-youtube.aspx
 
(4) “TUP – Encod”  http://www.encod.org/info/-Nederlands-nl-.html
 
(5) “Juristenkrant”  http://legalworld.be  (Button ‘Rechtspraak’, naar “De Juristenkrant”, nr.212)
 
(6) “Anja in Tihange” (video)   http://www.indymedia.be/en/node/35489

take down
the paywall
steun ons nu!