De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Prisma draait door

Prisma draait door

donderdag 10 april 2014 01:11
Spread the love

Dat de leiding van Prisma vzw bij gebrek
aan zinnige argumenten met absurditeiten zou afkomen, had ik al
voorspeld in de vorige opinietekst vanuit www.deanderemening.be.

Ondanks deze voorspelbaarheid heb ik nooit vermoed dat het zo onprofessioneel en gortig zou worden in dit dossier.

Prisma vzw heeft een communiqué
verspreid waarin ze het niet heeft nagelaten om mijn naam tot in den
treure te vernoemen als de persoon die een “éénmansactie” heeft opgezet
om dit integratiecentrum te beschadigen. Wat een doorzichtige manier om
de externe wereld een rad voor de ogen te draaien! Door de focus te
verleggen naar mijn persoon, proberen zij de maatschappijkritiek te
smoren die wij initieel vanuit de twee Mechelse moskeeën en vanuit negen
andere Vlaamse verenigingen, gegroepeerd onder PMO, hebben
geformuleerd. Zelfs de open brief van PVDA+, los van de moskeeën
opgesteld én door verschillende organisaties ondertekend, zou door mij
zijn georchestreerd.

Dat er vanuit de vele andere
integratiecentra een niet mis te verstane boodschap naar Prisma vzw werd
gestuurd, onlangs nog door Johan Leman (Foyer) en door een andere
zusterorganisatie in Vlaanderen, én dat er los van PVDA+ verschillende
politieke partijen zich terecht zorgen zijn beginnen maken over de
polarisering die de beslissing van Prisma vzw heeft teweeggebracht, is
blijkbaar van ondergeschikt belang.

Wat wel belangrijk is, is de
persoon van Abdelhay Ben Abdellah die door Prisma vzw supereigenschappen
toebedeeld krijgt. Niet alleen heb ik meerdere politieke partijen in
mijn macht, maar controleer ik ook de uitzendingen van MTRO, de
publicaties op de opiniërende sites van KifKif en De Wereld Morgen, en
bespeel ik de helft van het Vlaamse middenveld.

Prisma vzw mag
dan uitgaan van een ‘top-down-dictaat’ met betrekking tot haar beleid,
maar in de hoedanigheid van Chef Politiek van De Andere Mening en
Voorzitter van PMO heb ik de morele plicht vervuld om de reeds kolkende
verontwaardiging naar buiten te brengen! En daar zal Prisma vzw niets
aan kunnen veranderen, en al zeker niet door intimidatie.

Verder
is de argumentatie van Prisma vzw blijkbaar onderhevig aan de
weersveranderingen. Eerst was het omwille van de neutraliteit, dan
omwille van de scheiding tussen Kerk & Staat, dan omwille van
praktiserende moslims die mentale druk zouden uitoefenen op
niet-praktiserende moslims, dan zou de beslissing – of de eerder
aangehaalde “interne denkoefening” – er gekomen zijn om alle
geloofsovertuigingen de juiste plaats te geven op de werkvloer!

Wat
is het nu? Nochtans heeft geen enkele moslim een aparte gebedsplaats
gevraagd. Een bezinningshoekje voor alle overtuigingen zou meer dan
genoeg zijn. Maar Prisma vzw voelt wel de noodzaak om te verbieden…
teneinde iedereen te respecteren!?

Deze drogredenering werd reeds gelijkgesteld met het hoofddoekenverbod in de Antwerpse Athenea.

Ik
stel tenslotte voor dat de hele integratiesector, in het bijzonder het
doorgedraaide Mechelse instituut, in eigen boezem kijkt en eerst in
overleg treedt met de betrokkenen alvorens grensoverschrijdend gedrag
tentoon te stellen.

Abdelhay Ben Abdellah

Chef Politiek De Andere Mening

take down
the paywall
steun ons nu!