De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Priesters roepen op tot hervorming van de katholieke kerk

Priesters roepen op tot hervorming van de katholieke kerk

maandag 21 november 2011 22:28
Spread the love

Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder communie: dat hoeft toch allemaal niet? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen zolang uit? Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens aandringen op hervormingen die voor de kerk levensnoodzakelijk zijn.

Met deze woorden begint het manifest van “Gelovigen nemen het woord”, een initiatief van enkele priesters uit het bisdom Brugge. Zij roepen de Belgische bisschoppen op om werk te maken van, volgens hen, broodnodige hervormingen. De online petitie werd ondertussen al meer dan 2400 maal ondertekend. Tussen de ondertekenaars zien we opvallend veel priesters, maar ook godsdienstleerkrachten, theologen en gewone gelovigen.

Het manifest pleit voornamelijk voor een verregaande hervorming van het priesterambt. Zo vraagt men dat gehuwde mannen en vrouwen ook toegang zouden krijgen tot het ambt en dat het mogelijk moet worden voor godsdienstleraren en goed gevormde leken om te preken. Ook pleit men ervoor om gescheiden en hertrouwde mensen de communie toe te dienen.

Dit pleidooi vertoont veel gelijkenissen met de “Oproep tot ongehoorzaamheid” die in juni door meer dan 300 Oostenrijkse priesters werd gelanceerd. Deze oproep vond weerklank in ondermeer Frankrijk en Ierland en wordt naar verluid gesteund door ruim 70 procent van de Oostenrijkse bevolking.

Het manifest en de petitie vind u hier 

take down
the paywall
steun ons nu!