De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politiek

Politiek

dinsdag 4 mei 2010 09:05
Spread the love

Wat zijn de grootste knelpunten in de politiek , of wat ligt aan de basis van deze knelpunten ?

Deze knelpunten zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor de malaise in de huidige politiek.

De combinatie van cumul en de keuzemogelijkheden van verscheidene niveau om aan politiek te doen.

Indien men morgen alle cumul (en daardoor belangenvermenging en ook geen cumul met privé en politiek) en verspringen van niveau (kunnen kiezen van federaal-gemeenschap -kieskringen-etc en daardoor een zekerheid opbouwen om te blijven zetelen) zou onmogelijk maken en afschaffen zal er een grote verandering plaatsvinden.

Dan zullen de mensen meer duidelijkheid krijgen, meer zekerheid dat de gekozen mensen zullen zetelen, en dat er achter hun beslissingen geen andere belangen zitten dan het algemeen belang van de burger, en dat zal voor alles ook meer transparantie brengen .

take down
the paywall
steun ons nu!