De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politiek debat Hand in Hand en Mo*: Hoe krijgen we meer jobs voor mensen uit etnisch-culturele minderheden? Antwerpen, zaal Atlas, maandag 29 april, 20u.

Politiek debat Hand in Hand en Mo*: Hoe krijgen we meer jobs voor mensen uit etnisch-culturele minderheden? Antwerpen, zaal Atlas, maandag 29 april, 20u.

dinsdag 16 april 2013 13:56
Spread the love

De tewerkstelling van mensen met een migratieverleden is veel lager dan het gemiddelde, wat alle politieke partijen en opiniemakers als een zeer nijpend probleem erkennen. We verwijzen bijvoorbeeld naar het actuele debat over de Belgische jongeren die naar Syrië trekken. Over oorzaken en vooral over remedies lopen de meningen echter uiteen. Zijn racisme en vooroordelen de belangrijkste belemmeringen of ligt het aan de verkeerde opleiding? Wat moet de overheid doen of ligt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf? Het blijft ondertussen wachten op een zichtbaar effect van vroegere beleidsmaatregelen. Daarom vindt Hand in Hand het hoog tijd voor een debat hierover met de vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Hand in Hand aan alle lokale partijen dat ze zouden ijveren voor een divers tewerkstellingsbeleid met streefcijfers die op termijn de lokale bevolking weerspiegelen. Een aantal gemeentelijke afdelingen deed hierover beloftes en ook de meeste nationale partijen lichtten hun beleid toe (zie www.anti-racisme.be ). Hoe pakken de kersverse gemeentebesturen dit nu concreet aan? Zijn er “good practices” die andere gemeenten kunnen navolgen?

Volgend jaar zijn het ook Vlaamse en federale verkiezingen. Wat gaan de politieke partijen voorstellen om de tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden te vergroten, zowel bij de overheid als in de privé-sector? Hoe willen ze discriminatie en racisme aanpakken? En wat vinden ze van het huidige Vlaamse en federale beleid?

Namens hun partij nemen volgende politici deel aan het debat: Walter Vandenbossche  (CD&V, Eerste-Ondervoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement, gemeenteraadslid Anderlecht),  Elke Van den Brandt ( nationaal ondervoorzitter Groen, Brussels parlementslid, Zuhal Demir (N-VA-Kamerlid en voorzitter district Antwerpen), Khadija Zamouri (Open VLD, Vlaams Parlementslid uit Brussel) en vertegenwoordig(st)ers van SP.A en PVDA (deelname bevestigd maar concrete namen volgen nog).

We organiseren dit debat in samenwerking met het magazine MO*, waarvan de journaliste Samira Bendadi het debat zal modereren.

Het vindt plaats op maandagavond 29 april, van 20u tot 22u in zaal Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen (vlak bij het Centraal Station). In de zaal loopt gelijktijdig de nieuwe en interessante tentoonstelling “Geloof in mij. Een fototentoonstelling over religie en levensbeschouwing in Antwerpen”.

Meer nieuws via www.anti-racisme.be of de facebookpagina van Hand in Hand tegen racisme vzw. Het debat is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht via info@anti-racisme.be (met naam en adres aub).

Voor alle info: Hand in Hand, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen, tel. 03 281 15 05, info@anti-racisme.be, www.anti-racisme.be

take down
the paywall
steun ons nu!