De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Personeel van de woonzorgcentra zet zich met hart en ziel in maar heeft recht op bescherming
Opinie - ACV Puls

Personeel van de woonzorgcentra zet zich met hart en ziel in maar heeft recht op bescherming

dinsdag 7 april 2020 19:23
Spread the love

 

In Vlaanderen zijn momenteel 2.982 bewoners van woonzorgcentra ziek door het virus Covid-19. Dat blijkt uit de jongste cijfers die de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke, vandaag heeft bekendgemaakt. Ter vergelijking: in de Belgische ziekenhuizen verblijven volgens de cijfers van vandaag 6.012 patiënten die ziek zijn door Covid-19. Veel woonzorgcentra moeten nu noodgedwongen hun manier van werken aanpassen en in zekere mate ziekenhuistaken opnemen.

Uit de vele reacties, vragen en getuigenissen van leden en werknemers die ACV Puls en ACV Openbare Diensten sinds vorige week ontvangen, kunnen we concluderen dat de nood aan ondersteuning groot blijft in veel woonzorgcentra. Het personeel van de woonzorgcentra zet zich met hart en ziel in maar heeft ook recht op bescherming.

We herhalen ook vandaag de vragen die we nu al enkele weken stellen:

  1. Woonzorgcentra die een onderdeel zijn van een groep lijken beter te kunnen reageren op de epidemie en op een uitbraak. De vakbond eist daarom dat de Vlaamse regering de (kleinere) woonzorgcentra die niet aan al hun personeelsleden beschermingsmiddelen kunnen geven prioritair worden bevoorraad. Alle werknemers moeten een chirurgisch mondmasker kunnen dragen, net zoals dat in veel ziekenhuizen het geval is. De meeste personeelsleden moeten wanneer nodig ook een schort ter beschikking hebben. We vragen dat ook de voorzieningen voor personen met een handicap meer beschermingsmateriaal krijgen.
  2. Bij een uitbraak moeten de personeelsleden die in de afdeling met zieke bewoners werken extra worden beschermd zodat ze hun werk in de komende weken kunnen blijven doen. Er ontbreken spatbrillen en FFP2-maskers voor sommige van deze diensten.
  3. Veel personeelsleden in de zorg willen weten of ze zelf besmet zijn geraakt met het virus. We vragen dat in alle woonzorgcentra, waar een besmetting is vastgesteld, bewoners en personeel getest zouden kunnen worden. Dat is met de 11.000 beschikbare tests nog niet het geval. Werknemers in de zorg willen weten of ze het virus verspreiden bij bewoners, bij collega’s of in hun gezin.
  4. Opdat vrijwilligers uit andere zorgsectoren in de woonzorgcentra zouden komen helpen, moeten ze garanties hebben op het vlak van bescherming. Het sociaal-juridisch kader voor de private sector is geregeld door het akkoord tussen vakbonden en werkgevers van donderdag 2 april 2020.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!