De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persbericht: Universiteiten stellen studentenstop bij Nederlands in

Persbericht: Universiteiten stellen studentenstop bij Nederlands in

maandag 1 april 2019 15:21
Spread the love
door Redactie Neerlandistiek

De gezamenlijke Nederlandse universiteiten hebben bij de minister aangevraagd voor de opleidingen Neerlandistiek een numerus fixus in te stellen. Na alle berichtgeving over de lagere instroom in deze opleidingen komt dit enigszins als een verrassing, maar een woordvoerder van de universiteiten verklaart de maatregel als volgt: “Onze managementafdelingen hebben een marketingonderzoek verricht, waaruit blijkt dat juist bij de opleidingen met een numerus fixus de collegebanken uitpuilen. Die kunnen de toestroom bijna niet aan. Dat willen wij bij neerlandistiek ook weer bereiken.”

Het maximale aantal studenten per opleiding is voorlopig op 6 gesteld. Waarom 6? “Onze statistici hebben de scenario’s doorgerekend en zijn tot de conclusie gekomen dat met dit getal een optimale spreiding over het land wordt bereikt. Bovendien zijn zij van mening dat 6 een perfect getal is omdat de som van de delers gelijk is aan het product.”

Toch zien de universiteiten de numerus fixus niet meteen als een rendementsmaatregel: “Onze communicatiedeskundigen zien het meer als een kwaliteitsimpuls, omdat uit onderwijskundig onderzoek blijkt dat een aantal van 6 zowel voor het samenwerkend leren als de gedifferentieerde onderwijsleergesprekken de beste resultaten geeft.”

Zijn de neerlandici zelf ook nog geraadpleegd? “Niet als zodanig, maar onze docenten werken keihard om de instroom te verhogen, en omdat hun inspanningen tot nu toe niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd zullen zij elke nieuwe maatregel toejuichen.”

Ook minister van Engelshoven is enthousiast: “Deze initiatieven tonen aan dat de neerlandistiek springlevend is en heel goed haar eigen boontjes kan doppen.” Vindt zij het aantal van 6 studenten per opleiding niet te laag? “Nee, want de markt voor vertalers is klein en bijna verzadigd, en met landelijk zo’n vijftig nieuwe academische leraren op jaarbasis hebben we dat lerarentekort zo opgelost. In de tussentijd laten we de leraren van de andere vakken gewoon bij Nederlands voor de klas staan. Nederlands is toch een vak dat voornamelijk dienstbaar is aan andere vakken. Door bij Nederlands de teksten van geschiedenis, biologie en aardrijkskunde te laten lezen verlagen we ook nog eens de werkdruk bij de andere vakken.”

De numerus fixus voor Nederlands gaat al in per 1 september 2019. Om de verwachte grote belangstelling in te dammen start vandaag een landelijke vooraanmelding op neerlandistiek.nl. Belangstellenden kunnen reageren op dit bericht.

take down
the paywall
steun ons nu!