De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pact

Pact

woensdag 12 april 2017 14:10
Spread the love

Ik dacht na, en dacht na, en enige dagen later werd ik wakker, tot mijn schrik zag ik een zwaar sticulerende centaur boven op mijn wekker staan.  

Hij beschimpte alles wat hem niet mee zat deze staande volks verlakker. Hij stond zo verheven, ik dacht, hij spreekt vast tegen een groep letters.  

Zelfs rode vlaggen haalde hij erbij en gooide alles op een hoop. Zijn neofascistische denken is beslist slecht voor zijn bloedsomloop. Het Ja is de grote verlossing, verkondigde deze Messias.

 Wij zullen de Nee stemmers serieus nemen en respecteren, en scheerde na een arbeidsdag het woeste schuim van zijn gezicht en vleide zich tussen de anderen, we zullen het  volk wel mores leren.  

Hij snurkte boven iedereen uit het werd opgetekend als het hoogste burgerplicht. wie hier door gevangen wordt kan niet meer weg en zo sociaalt hij democratisch van wijk tot wijk. Wat zegt U? Deze snurker bouwt op kosten van het volk zijn eigen imperialistische Kapitalistische snelweg.  

Samen staan we sterk, de hoogste graad in  overleg, verdraaiingen, dreigementen, volks verlakkerij zijn politieke drijfstang. Het volk als smeerolie, wat vrij was wordt nu een verboden humanistische toegangsweg.  

De democratie zal door de decreten regelgeving onleefbaar worden, wie nog vrij is verdient per maand een ton, geen uitzondering van de regel. Op zijn minst stelt de nieuwe elite opnieuw waarden en orden, het handvest van het pact is knechting geschreven in decreten.

take down
the paywall
steun ons nu!