De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over je geboorteakte

Over je geboorteakte

dinsdag 14 augustus 2018 18:56
Spread the love
als iedereen nu eens de waarheid zou weten , dit is echt Pandora,s box.
tot 2012 hield de overheid zich enigszins aan de””{eenzijdige}, regels, na 2012 vervielen alle contracten en worden we belogen/bestolen door zakenlui, we werden echt vogelvrij , uitkeringen/ziekenhuis enz. werden uit jouw eigen trust betaald , nu krijgen we er niets meer voor terug maarde overheden roven onze Trusten leeg, LEES EN LEER
Janis Say 
Cestui Que Vie : Proof of Life ; Bewijs van Leven – Een Synopsis

.Het lijkt allemaal heel ingewikkeld (bewust zo vormgegeven om te verhullen o.a. met ‘jargon’; semantiek), het principe echter, is in beginsel vrij simpel. 

Het draait om maritiem recht : de wet van het geld; de wet van de handel; zeerecht – getransponeerd naar staatsrecht; (inter)nationaal recht : de wet van het woord; de wet van het geschreven woord; landrecht, in combinatie met het onderscheid tussen mens (van vlees en bloed en bewustzijn); een daadwerkelijk individu, en ‘natuurlijk persoon’ (een vorm van ‘rechtspersoon’), een fictie; de zogeheten legale fictie (legal fiction) wat een contradictie in termen is; een tegenspraak. (hoe is een fictie legaal?)

.

Middels, en te beginnen met, de geboorteakte wordt er naast de optekening van de geboorte van een mens, een tweede, fictief, persoon; een abstractie, een ‘entiteit’, gecreëerd: een rechtspersoon; het ‘natuurlijk persoon’, op papier(!), middels een kopie van de geboorteakte – daar wordt een trust(*), een fonds, aan gekoppeld, op naam van het ‘natuurlijk persoon’, met een (bankrekening)nummer (BSN), waar het ‘natuurlijk persoon’ de begunstigde van is. Middels dat fonds worden alle persoonlijke transacties bepaald, betaald en besloten, door derden; de regering.

De regering is een bedrijf, een corporatie die zich voordoet als een regering die contracten aangaat met andere bedrijven, in deze mensen; individuen, die, op papier, eveneens bedrijven zijn. De Staat der Nederland staat genoteerd op Wall Street. Hoe kan een regering een beursgenoteerd bedrijf zijn? Middels een juridische (bedrijfs)constructie.

( ! ) vergelijk ‘t met wat een bekende voetbaltrainer zei toen een journalist opmerkte dat zijn ploeg op papier sterker is dan de tegenstander: ‘zeker, maar we spelen niet op papier, we spelen op gras’ (abstract vs concreet, figuurlijk vs letterlijk, fictie vs werkelijkheid)

( * ) een trust heeft naast een begunstigde; in deze het ‘natuurlijk persoon’, een beheerder; in deze de overheid, en een controleur; in deze de belastingdienst

.

Er wordt met de geboorteakte, onder valse voorwendselen (er wordt immers essentiële informatie/kennis achtergehouden), een éénzijdige overeenkomst tussen twee partijen getekend (alweer een contradictie), de staat en het individu, waarbij het individu zichzelf, onwetend en onbedoeld, tot onderliggende partij verklaart; tot bezit, tot eigendom van de staat en akkoord gaat dat de staat de bovenliggende partij is; de bezitter, de eigenaar van het individu (incluis de ziel; Unam Sanctam). 

Het springende punt is dat het individu toestemming (consent) verleent, in deze overdrachtelijk, middels de geboorteakte, d.w.z., de kopie ervan. Zonder toestemming (consent) staat de hele machine stil, per direct. (zelfs het kleinste radartje dat niet meer meedraait zet de hele machine stil)

Het is een juridische constructie, een juridisch-semantische truuk, een legale fictie (a legal fiction), wat dus een contradictie in termen is; een tegenspraak, met de intentie, zonder medeweten van het individu; de mens (universeel onaantastbaar), zich ‘vrijwillig’ te transformeren tot fictief persoon; de rechtspersoon, in effect tot lijfeigene verklaart conform het maritiem recht/het getransponeerde staatsrecht; (inter)nationaal recht.

Dat maakt het juridisch rechtsgeldig(*), is evenwel in strijd met de universele onaantastbaarheid en in effect met De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) (o.a. en met name art. 4) en Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (o.a. en met name art. 4).

Het is De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het is niet De Universele Verklaring van de Rechten van het Natuurlijk Persoon of de rechtspersoon.

( * ) Juridisch en Rechtsgeldig is niet twee keer hetzelfde ding. Denk bij ‘juridisch’ gebakken lucht en bij rechtsgeldig ‘recht doen aan’. 

Dit geldt voor talloze juridisch-semantische zaken wo. de Nederlandse participatiewet; arbeid onder dwang van/arbeid zonder (evenredige/passende) betaling, effectief (vormen van) slavernij, pertinent verboden conform de aangehaalde en gerelateerde artikelen in de UVRM en het EVRM

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!