De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OVER ETHIEK ALS KOMPAS IN DE ACTUELE POLITIEK

OVER ETHIEK ALS KOMPAS IN DE ACTUELE POLITIEK

dinsdag 29 maart 2011 18:55
Spread the love

bloGactieV schrijft :

Geachte Politici van het federaal en deelstaatniveau,

Ethiek wordt in Wikipedia omschreven als een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Er stelt zich de vraag of sommige onderhandelaars aan Vlaamse zijde wel in voldoende mate de ethiek als kompas bij zich dragen. Ethiek in de zin van begaan zijn met het gros van de Vlaamse samenleving.
Daarom breng ik even Jan en Mie Modaal in beeld. Zij zijn de dagelijkse vertegenwoordigers van de Vlaamse samenleving. In hun rol zijn zij verkozen voor het leven !

Jan en Mie Modaal denken dagelijks na over hun jobbehoud, de betaalbaarheid van de pensioenen en de gezondheidszorg, de verhoging van de levensduurte en de studiekosten, de afbetalingsproblematiek, de sluipende imago- en systeemafbraak van ons land bij het IMF en de internationale kredietbeoordelaars, enz., enz.

“Met de ingewilligde eisen van de staatshervorming zou politiek Vlaanderen tegemoet kunnen komen aan al die volkse bekommernissen”.

Maar hierbij wordt één ding vergeten: elke staatshervorming in ons land – even veronderstellen dat straks alle partijen in het bootje van die hervorming stappen – duurt jaaaaren eer die definitief op poten staat.
Dus zullen Jan en Mie Modaal in geen geval spoedig de positieve gevolgen – mochten die er ooit zijn – van die staatshervorming ondervinden.
Jan en Mie Modaal leven in het NU.
Vandaag willen zij een regering zien die regeert.
Die de socio-economische problemen aanpakt.
Op een wijze dat de zwaksten in de samenleving niet nog meer zwakker worden. Dat de kinderen op de schoolbanken terug positieve verhalen horen van werk, van een betaalbaar leven, van vrede in ons eigen landje. Dat bedoelen Jan en Mie Modaal met ETHISCH besturen !

Het is dan ook de taak van de welmenende democratische politici, om in koor die ETHIEK te verkondigen. Waardoor de politieke machinerie eindelijk terug aan de verzuchtingen van Jan en Mie Modaal begint te denken.
Waardoor iedereen – samen met Jan en Mie Modaal – terug hoop en vertrouwen krijgt.

Uiteraard vergt dit een hoog spiritueel denkgehalte. Op de eerste plaats van de Vlaamse democratische politici.

Maar tot op heden is er op het politiek toneel – thans opgevoerd in Brussel door de politici in kwestie – van dat spirituele niets te merken.
Het toneelstuk heeft daarom zijn zeer flitsend uithangbord niet gestolen : S H A M E .

“Tot slot veronderstelt een ethische politiek ook eerlijke communicatie. Dat wil zeggen dat politici en partijen aan het publiek moeten durven zeggen waarvoor zij staan. Een partij die plotseling meer dan een kwart van de Vlaamse stemmen behaalt moet dus ook de moed en de eerlijkheid opbrengen om te zeggen dat zij niet de belangen van de gewone mensen verdedigt, maar wel het programma van de Vlaamse werkgeversorganisaties (VOKA en Unizo) die hopen profijt te halen uit de splitsing van het land en van de sociale zekerheid (bijdrage van ACV-militanten in ACV-Verbond Antwerpen)”.

Geschreven in opdracht van Jan en Mie Modaal gevestigd in Brussel, Wallonië, Duitstalige Gemeenschap en Vlaanderen.

Gegroet,

Guido Vereecke
Laureaat van de Arbeid van België
 

take down
the paywall
steun ons nu!