De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over een boek, over Gaza

Over een boek, over Gaza

vrijdag 24 februari 2012 19:11
Spread the love

Ik ben momenteel in Gaza, vooral om interviews te doen en om verhalen te verzamelen voor een boek dat ik wil schrijven en dat in het voorjaar van 2013 gepubliceerd wordt door EPO. Ik plan deze blog geregeld bij te houden om wat ik hier zie en beleef een echo te kunnen geven.

Om dit boek te kunnen waarmaken, wil ik een warme oproep doen op jullie (en anderen via jullie) om dit project financieel te steunen. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is welkom op mijn rekening (Inge Neefs): BE96 9730 4907 9105. De BIC code is ARSPBE22. Mensen die liever storten via een organisatie kunnen dat doen via Palestina Solidariteit op rekeningnummer BE40 9791 5493 4263 met de vermelding  “Steun boek Inge Neefs”.

“Gaza (over)leeft” is een bijzonder journalistiek project dat de maatschappelijke realiteit van de Gazastrook onder de loep neemt en verhalen van het dagelijks leven van Palestijnen te berde brengt. Via diverse ontmoetingen, wordt Gaza’s veelzijdigheid geschetst. Het bevat de speelsheid en de hoop van de kinderen die ‘s nachts de geesten van Operatie Gegoten Lood bekampen, de geopperde frustraties van taxichauffeurs ten aanzien van Hamas, de terreur die F16’s en drones veroorzaken, de kreten van de jeugd die schreeuwt om een democratisch verenigd Palestina (Westelijke Jordaanoever en Gaza en Fateh en Hamas), de lede ogen van ouders die een kind verloren ten gevolge van – alweer – een bombardement, de strijdbaarheid van mensenrechtenactivisten, het verlangen naar de buitenwereld, de verscheurdheid en ideologie van gewapende verzetsstrijders, de veerkracht en de psychische overbelasting, religieuze herbronning, de tranen, de warmte, het loden verdriet en de geborgenheid.
 

Dit boek speelt in op een tweevoudige gevoeligheid: de representatie en beschouwing van de Gazastrook versus de beleefde en geleefde realiteit. De Gazastrook waar men via westerse media mee in contact komt, is een gevoelige, conflictueuze, zelfs explosieve regio die gebonden is aan kernbegrippen als terrorisme, moslimfundamentalisme, Qassam raketten, belegering, oorlog en dood en waar Israëlische vertegenwoordigers veelal de toon van het discours bepalen.

In dit boek staan mens en beleving op de voorgrond, omdat Gaza diffuse emoties genereert, die in belangrijke mate het gevolg zijn van de verdrukkende levensomstandigheden; de gewelddadige militaire bezetting, de politieke onvoorspelbaarheid en onzekerheid, de blokkade, de interne Palestijnse politieke verscheurdheid, de hoge werkloosheid, de armoede en dood door toedoen van geweld.

Het boek doorprikt het stereotype eenzijdige verhaal over Gaza en presenteert een complexiteit waarin de menselijkheid van Gaza voorop staat, een menselijkheid waarmee men zich kan identificeren om van daaruit beter te begrijpen. Verschillende lokale stemmen verhalen over Gaza en herschapen het in het discours van de “gevaarlijke Ander”. Via een amalgaam van emoties wordt een dynamischer verhaal van de Gazastrook beoogd waarbij gevaar gejuxtaposeerd wordt met een gelaagde, complexere realiteit.

take down
the paywall
steun ons nu!