De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vandaag zijn we de grote post van Niamey gaan bezoeken, zoals je kan zien is dit een grote chaos en om onze termen gezegd “nen nest”! Momenteel doen ze wel inspanningen om de werking te digitaliseren!

Over brieven, microkredieten en het leven zoals het is.

donderdag 1 november 2012 00:37
Spread the love

Hallo iedereen, we weten dat jullie graag meer  foto’s willen zien, maar het uploaden is op zijn Afrikaans: “A l’ aise”. Vrij vertaald: “Op ‘t gemak, we zien wel wanneer het internet er door komt…”. We doen ons best!

take down
the paywall
steun ons nu!