De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: grootoudersvoorhetklimaat.be
Grootouders voor het Klimaat 

Open Brief: Grootouders voor het Klimaat aan De Croo

woensdag 31 mei 2023 10:35
Spread the love

 

Aan eerste minister Alexander De Croo

Als overal alarmbellen afgaan, is er geen pauze meer mogelijk.

Wat zeggen we aan de toekomstige generaties?

Mijnheer de eerste minister,

Grootouders voor het Klimaat en Grands Parents pour le Climat zijn zeer geschrokken van  uw opmerking in het programma Terzake op Canvas, waarin u een pauze voorstelde voor  de milieuwetgeving in het kader van de Europese Green Deal.

Wij zijn grootouders die ons zorgen maken over onze en alle kleinkinderen in de wereld.  Wij staan dan ook helemaal achter de klimaatjongeren die u ook hebben aangeschreven.

Wat voor wereld zullen we hen nalaten? Als we een pauze inlassen in een programma dat  al veel te traag loopt in het licht van de urgentie, welk antwoord hebben we dan later,  wanneer wij, hun ouderen, ter verantwoording zullen worden geroepen? We wisten het en  hebben er niets – of veel te weinig – aan gedaan?

Terwijl de secretaris-generaal van de VN bij zijn presentatie van het laatste IPCC-rapport  erop wijst dat “de wereld klimaatactie nodig heeft op alle fronten, alles, overal en overal  tegelijk”, terwijl wetenschappers almaar harder pleiten voor de dringende noodzaak om  zowel biodiversiteitsverlies als klimaatverandering terug te dringen, stelt u voor om op de  rem te gaan staan?

Het lijkt erop dat u een tegenstelling ziet tussen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis,  alsof we onze inspanningen om de resterende natuur te redden kunnen verminderen om  ons te concentreren op het koolstofvrij maken van de economie. U weet toch, en het werd de voorbije dagen in de media overal herhaald, dat herstel en bescherming van de bio diversiteit ons juist kunnen beschermen tegen de klimaatverandering en dat hoe meer we het evenwicht verstoren van de al gehavende en bedreigde ecosystemen, des te meer het  klimaat zal veranderen.

Plooit u nu niet voor de lobby die de intensieve landbouw verdedigt met minachting voor  het biologische leven van de bodem? Voor hen die een weerslag vrezen op sommige economische sectoren (die steun zullen moeten krijgen), ondanks de vervuiling die zij veroorzaken (waarvan de vermindering een zaak is van volksgezondheid)?

De covidcrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ons het belang leren inzien van een  transitie naar productiemethoden die ons meer zelfvoorzienend en weerbaarder maken en ons in goede gezondheid houden.

Wij moedigen u aan om ondubbelzinnig acties en praktijken te steunen die de klimaat verandering en de achteruitgang van de natuur, waarvan wij deel uitmaken, tegengaan. Of  het nu gaat om onderzoek, landbouwpraktijken, industriële processen of consumptie patronen.

Mijnheer de eerste minister, we hopen dat u onze vastberadenheid begrijpt om de Green  Deal niet op pauze te laten zetten.

Hoogachtend,

voor vzw Grootouders voor het Klimaat

Hugo Van Dienderen en Bernard Hubeau

voor Grands Parents pour le Climat

Francis Panichelli en Thérèse Snoy

website: grootoudersvoorhetklimaat.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!