De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Tim Pauwels inzake de VRT-berichtgeving over de Catalaanse kwestie.

Open brief aan Tim Pauwels inzake de VRT-berichtgeving over de Catalaanse kwestie.

maandag 25 december 2017 11:15
Spread the loveLichtjes bewerkte kaart van Spanje
(originele afbeelding: pixabay.com)

 

 

 

 

 

OMBUDSMAN

 

“VRT is té separatistisch!”

De toon was meteen gezet. De nieuwsombudsman, van wie men toch mag verwachten dat hij enige vorm van objectiviteit aan de dag zou leggen, noemde de talrijke uitingen van kritiek op de vooringenomenheid van de VRT over de Catalaanse kwestie “bepaald verfrissend”. Als standpunt waarbij onverholen voor één bepaald kamp wordt gekozen, kan dit tellen. Niet echt verwonderlijk, vrees ik, voor iemand die geruime tijd in de Terzake-stal zijn ding heeft kunnen doen.

Net zo veelzeggend is het gemak waarmee hij meerdere (terechte) punten van kritiek meent te kunnen weerleggen. Met een paar goedkope “ik heb de indruk dat… “, “de duiding […] leek me evenwichtig”, of “ik ben wel van oordeel dat VRT NWS erin geslaagd is om… ” komt iemand die objectief hoort te zijn er echt niet van af. Vooral als die iemand tot voor kort dé specialist rond – objectieve – factchecking was bij de VRT.
Enkel indien men het aantal aan bod gekomen mensen/meningen – zowel vanuit Spanje als in België – en de minuten toegekende zendtijd zou optellen en vergelijken, kan men tot een objectieve conclusie komen, een gedegen antwoord op de kritiek waardig. Voor deze aanpak heeft de heer Pauwels blijkbaar niet gekozen. Persoonlijk schat ik dat de verhouding ongeveer 80 tegen 20 procent zou kunnen bedragen, in het voordeel van het separatistische kamp. Maar die schatting heb ik bekomen met een al even natte vinger als die gehanteerd door meneer de ombudsman. Check dat feit eens op een serieuze, verifieerbare manier, in plaats van te denken of te vinden dat jullie het toch zo slecht niet gedaan hebben.

Wat mij persoonlijk bij de hele VRT berichtgeving opviel, is hoe weinig van onze landgenoten die in Catalonië of Spanje wonen en werken, aan het woord gelaten werden. Ikzelf heb jarenlang in Spanje geleefd, waarvan meer dan zes jaar in Valencia. Ik heb dan ook meerdere Catalaanse vrienden, maar ken ook Belgische mensen die in Catalonië wonen en werken. Ik weet wat die laatsten van de hele Catalaanse eigenheid denken. Het aantal bevooroordeelde uitlatingen aan het adres van de Spanjaarden (en ja, ook aan het adres van andere buitenlanders), is ronduit shockerend te noemen. En dat denk ik niet, dat zeggen mijn vrienden die er wonen, en het dus kunnen weten. Omdat zij het dagelijks aan den lijve ondervinden. Alles wat in Catalonië fout loopt, lijkt wel de schuld van die Spanjaarden. (Ontwaar ik hier geen gelijkenis met bepaalde radicale Vlaamse meningen?) Wat er ook van zij, de kijker in België zal – of mag – de stem van landgenoten die in Catalonië leven blijkbaar niet te horen krijgen. Nochtans is de VRT er anders altijd als de kippen bij om Belgen en/of Vlamingen die ter plaatse wonen of verblijven als getuigen op te roepen wanneer er iets ernstigs gebeurt in het buitenland. Blijkbaar werd het unilateraal (de facto) opblazen van de Spaanse staat niet ernstig genoeg bevonden. Of paste het niet in het kraam van de VRT, was het niet opportuun?

En ja, beste nieuwsombudsman, ik weet hoe sterk het Catalaanse gevoel leeft in Catalonië. Zeker in vergelijking met de aangrenzende autonome gemeenschap Valencia, waar het onafhankelijkheidsstreven veel minder gedragen wordt door de plaatselijke bevolking. Maar ook hier vond men het niet interessant om op een evenredige manier na te gaan hoe (en waarom) er in andere Spaanse autonome regio’s op het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven gereageerd wordt. Vermeld werden ze wel. De regio’s waar – zogezegd – een uitgesproken onafhankelijkheidsstreven zou leven. Men slaagde er zowaar in om er Andalusië (waar ik zelf ongeveer vijf jaar heb gewoond) ook bij te vermelden. Objectief, die berichtgeving! Accuraat! En ja, in het Baskenland leven er al jarenlang veel radicalere separatistische gevoelens dan in Catalonië. Dus waarom daar niet eens gaan polsen waarom het er zo – relatief – stil blijft rond de Catalaanse kwestie? Niet dus. Geen tijd voor, waarschijnlijk. Of niet relevant. Het feit dat dergelijke zaken (zoals het bekomen van meer autonomie binnen het door de Spaanse grondwet voorziene kader) terloops wel eens ter sprake komen, maakt jullie berichtgeving daaromtrent nog niet objectief. Evenwichtig. Zoiets hoeven wij kijkers u toch niet uit te leggen?

En ook nu, na de uitslag van de verkiezingen, slaagt men er bij het VRT-journaal in om op een totaal subjectieve manier de feiten weer te geven. De separatistische partijen hebben het in de stembusgang niet “nipt gehaald”, zoals men het in het journaal verwoordde. Ze hebben het in de stemming nipt niet gehaald. Wat niet hetzelfde is. Samen hebben ze net geen (dus minder dan) 48 procent van de stemmen achter zich gekregen. En neen, meneer Vermeulen, dat is inderdaad geen “absolute meerderheid”. Dat is niet eens een gewone meerderheid. Toch levert dat verlies qua aantal stemmen hen wel de meerderheid op in het parlement. Dat klopt. Maar dat is enkel vanwege het onevenredige gewicht dat de – traditioneel meer separatistische – rurale gebieden toegekend hebben gekregen bij het verdelen van de zetels in het Catalaanse parlement. Met dank aan de opeenvolgende regionale pro onafhankelijkheidsregeringen die al decennia lang de plak zwaaien in Catalonië. Een regio die nota bene machtig en rijk geworden is dankzij de industrie en de handel. Niet dankzij de – vaak achtergebleven – rurale gebieden. Een historisch gegroeide rijkdom waarvan de separatisten vinden dat de (belastings)opbrengsten niet langer naar de rest van Spanje mogen terugvloeien. Een economische rijkdom die door de unilaterale en kortzichtige Catalaanse onafhankelijkheidsdrang aan een schrikbarend tempo uit de regio aan het wegvloeien is. Iets wat de talrijke Belgische landgenoten (vaak zakenlieden) die er wonen en werken volmondig zouden kunnen bevestigen. Mocht u hen ernaar vragen, natuurlijk.

Ter vergelijking: werd hetzelfde mechanisme, dat in de Verenigde Staten Trump aan de macht heeft gebracht (ondanks het kleiner aantal behaalde stemmen ten opzichte van Hillary Clinton) ook zo onderbelicht, amper een jaar geleden?

Ach meneer de nieuwsombudsman, ik zou hier dieper kunnen ingaan op alle andere punten van kritiek die het VRT-journaal over deze gevoelige kwestie heeft ontvangen. Ik zou zelfs mijn beweringen kunnen staven met objectieve getallen en data. Maar aangezien dat blijkbaar niet uw opzet was bij het formuleren van uw antwoord op de talrijke reacties, verkies ik u daar verder dan ook niet lastig mee te vallen.

Met vriendelijke groet,

Geert H.

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!