De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Open brief aan onze politieke mandatarissen’
Open brief - Démocratie Belgium

‘Open brief aan onze politieke mandatarissen’

maandag 22 juni 2020 14:50
Spread the love

 

Dames en heren,

Vandaag gaat onze eerste federale actie van start in het licht van onze campagne voor een participatieve, volwaardige en actieve democratie.

Met een open brief willen de ondertekenaars de politieke partijen laten weten dat zij een grondige hervorming verlangen van het systeem dat ons tot nu toe is opgelegd. Zij wensen dat de burgers betrokken worden bij alle beslissingen die hun heden en toekomst bepalen.

Zij vragen meer specifiek dat ten spoedigste een burgerraad wordt opgericht naar het model van de G1000 om over deze thematiek te beraadslagen en zij wensen dat de voorstellen die daaruit resulteren aan de bevolking worden voorgelegd. 

Democratie beperken tot elke vijf jaar een bolletje kleuren is totaal voorbijgestreefd.

 

Open brief:

Laten wij onze gemeenschappelijke intelligentie gebruiken …

Dames, mijne Heren,

Binnenkort komt een einde aan de regering met bijzondere volmachten.

Wij staan op een keerpunt.

De vraag is: “Zullen wij zoals in het verleden opnieuw lijdzaam toezien op lange en onvruchtbare onderhandelingen om een federale regering te vormen en beslissingen moeten aanvaarden zonder maatschappelijk draagvlak?”

Welnu, vragen wij ons af, waarom zouden wij onze politici geen adempauze gunnen en hen de gelegenheid geven om hun gedachten te ordenen, liever dan dat ze elkaar weer bekladden en ons hun persoonlijke visie op de democratie opdringen?

Wij nodigen u hierbij dan ook uit om een minderheidsregering te overwegen. 

Geef ons burgers ook de gelegenheid te beraadslagen over onze toekomst en over een diepgaande hervorming van onze instellingen en ons democratisch model. Dit kan in een gelote burgerraad, die een getrouwe weerspiegeling is van de samenleving. De voorstellen worden vervolgens aan de burgers ter stemming voorgelegd. 

Laat de burgers meebeslissen. Zij wensen niet langer de beslissingen van bovenuit te ondergaan en wachten op de kans om hun lot in eigen handen te nemen. Wij/zij hopen daarom op een positieve reactie op onze vraag. 

 

Ondertekend door:

Réseau Citoyen,

Meer Democratie,

Information Citoyenne,

Collectif Citoyen,

Campaign for Democracy,

Agora, MCL,

Democratie Belgium,

ik ben PRO, Convergence des Forces

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!