De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OOK POLITICI LUISTEREN NAAR DE STEM VAN HET VOLK

OOK POLITICI LUISTEREN NAAR DE STEM VAN HET VOLK

donderdag 5 april 2012 14:15
Spread the love

Een zevende dag? Neen, neen, neen!!!

                                                                                 DE ACHTSTE DAG

Dit concept is vatbaar voor overleg, uitwisseling van gedachten i.v.m. onze samenleving van het oosten tot het westen en van klein tot groot. Het schept een maatschappelijk perspectief voor de toekomst van onze jeugd.

                                                                                  DE ACHTSTE DAG

De bedoeling is het vormen van een ontmoetingscentrum voor jong en oud, mensen die vertellen uit angstbelevenissen, uit bezorgdheid naar de dagen van morgen en hun persoonlijk verhaal willen kenbaar maken aan beleidsverantwoordelijken. Het geduld is op, ze zijn moedeloos en verstaan niet veel meer van wat er allemaal gebeurt, ook met genomen beslissingen.

Bedenkingen, voorstellen, meningen, desillusies, alternatieven en vaste waarden, kortom al wat de mensen roert en wat ook reilt en zeilt in de samenleving, wordt individueel gebracht. Politici en verantwoordelijken van beleidssectoren geven hun antwoord en bedenkingen. Partijstandpunten en meningen van andersdenkenden staan centraal. Het inzicht in de doolhof van wetten, decreten en bepalingen wordt nu duidelijk. Op de eerste plaats komen de wetgevende kamers, de uitvoerende macht en het rechterlijk apparatuur aan de orde. Bovendien vindt het resterend middenveld hier zeker een aangename plaats. In alle sereniteit dialogeren mensen over de huidige maatschappelijke toestand. Met deze betrokkenheid komt het beleid in het brandpunt van de belangstelling.

Om te lukken in dit opzet is een gemotiveerd team van De achtste dag samengesteld uit diverse leden met eigen deskundigheid en bereid om verantwoordlijkheid op te nemen, wel noodzakelijk. Een kenmerkend profiel: onderlegd in groepscommunicatie, gebruikmakend van eigen talent, sereniteit bevorderend om het geheel gebeuren te omkaderen en af te ronden.

Om te lukken in dit opzet staat staatsburgerzin vooraan en wordt de eerbied voor andermans mening hoog in het vaandel geschreven.”…wordt vervolgd.” komt zeker opnieuw aan de orde bij de eerstvolgende ontmoeting.Om te lukken in het opzet is samenwerking met anderen en groepen, organisaties en instanties, rekeninghoudend met structuren en wetgeving niet meer uit te schakelen.

Het volk weet wat te vertellen. De basis spreekt met klem. In dienst van het algemeen belang is ze geloofwaardig. Elke dag opnieuw wordt gepuzzeld aan de Vlaamse gemeenschap tot een betere wereld van morgen.

Wordt dit een nieuw veld van individu’s – beperkt in duurzaamheid – die hun eigen belang proberen te realiseren door het algemeen belang te dienen? Komt er dan in de samenleving als sociaal culturele organisatie een maatschappelijk individueel actueel? Of wordt dit kortweg het volksparlement?

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID

De achtste dag is geen politieke partij maar slaat de brug tussen basis en het beleid .Beleidsverantwoordelijken op welk niveau ook besturen autonoom. De achtste dag bepaalt helemaal niet wat het beleid best zou doen.

Contact: 03 4112543  of  0473 380588

Coordinate: eric.vanhoof@live.be

Concept: Eric Van Hoof

2 april 2012

take down
the paywall
steun ons nu!