De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderwijs: de nood aan nieuwe paradigma’s

Onderwijs: de nood aan nieuwe paradigma’s

vrijdag 18 december 2015 12:19
Spread the love

Typ of plak de tekst in dit veld..

Onderwijs: de nood aan nieuwe paradigma’s

Ik zag deze animatie in het begin van mijn leraarsopleiding en ik was meteen verkocht om het met termen van deze tijd te benoemen. Als leerkracht zie ik in Robinsons presentatie alleen gezond verstand, een gezonde logica, maar de realiteitszin bij mezelf weet dat een verandering bewerkstelligen geen klein feit is.
Ik realiseerde me dat de eerste stap in het creëren van dit paradigma heeft te maken met de vraag “Waarom leren we  kinderen als eerste hun fabricagedatum.”We moeten de grens verleggen om kinderen  niet tegen te houden door hiërarchie maar laten doorvloeien  door hun kennen en vooral kunnen. Laat kinderen leren naargelang hun vaardigheden en niet naargelang hun leeftijd. Laat kinderen hun eigen passie ontdekken en ontwikkelen om zo hun eige weg te vinden.Ons onderwijssysteem is nog steeds gebaseerd op de ideeën van de industriële tijd. Scholen zijn nog steeds georganiseerd zoals fabriekslijnen worden georganiseerd: aparte lijnen per klas, verdeeld in leeftijdsgroepen, bellen die rinkelen en vakken verdeeld in verschillende onderwerpen. We leren kinderen nog steeds in groepen.Op een verschillende manier denken is nog steeds niet hetzelfde als creatief denken. Robinson definieert creativiteit als  een proces van originele ideeën de een bepaalde waarde dragen. Verschillende  of andere manieren van denken zijn geen synoniemen van creativiteit maar een essentiële capaciteit  van de creativiteit. Hij bedoelt hier de mogelijkheid om op verschillende manieren  de vraag te interpreteren en verschillende antwoorden te kunnen vinden. Dus denken in een circulaire vorm.Te vaak zie ik leerlingen in de klas  die niet voorbereid zijn,  en dit op alle fronten: sociaal, emotioneel, psychologisch en intellectueel.  Het is niet de fout van de ouders, of de leraars. Het is de fout van het gehele systeem. En dit systeem is toe aan een verandering., een herziening.  Deze verandering houdt in dat we de traditionele fundamenten en bureaucratie van het onderwijs overhoop halen.Ik leg mezelf de taak op om door deze barrière te breken.  Ik zou graag ideeën formuleren en doorgeven,  maar het is zoeken, want de puzzel leggen is geen sinecure.Een manier die me nauw aan het hart ligt is de dialoog, de discussie, het groepsgesprek of het filosofisch gesprek waar de ruimte ontstaat om de kennis in jezelf te ontdekken en om jezelf te ontdekken. MindMaps kunnen hierbij een handig hulpmiddel zijn. Ben ik dan schuw om pc’s te gebruiken  in de klas?  Niet als het aanvullend is bij de doelstelling, maar niet als doelstelling ‘an sich’. Het verbetert naar mijn inziens niet de emotionele intelligentie, die ik al even belangrijk vind als IQ, want toepassen en aanpassen van je vaardigheden zijn primordiaal, daarom kennen ja, maar kunnen zeker.

Bekijk de video en laat je indrukken na….

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!