De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zenmonnik Maarten Olthof (Foto: Lucie Lambriex)

Nederlandse hulp aan Nepal in Geraardsbergen

vrijdag 15 mei 2015 16:02
Spread the love

Op zijn voettocht vanuit zijn thuisstad Utrecht (Nederland) helemaal tot Assisi (Italië) doet Maarten Olthof ook het Vlaamse Geraardsbergen aan, om er een lezing te geven.

De Oudenbergstad die vooral bekend is van de legendarische rol van de Muur als scherprechter in de vroegere Ronde van Vlaanderen, is sinds de middeleeuwen ook een vaste stopplaats voor Compostella-gangers. Toen heette het vaste waarde dat bedevaarders in de voormalige St.- Adriaansabdij een stempel gingen ophalen om hun tocht te valideren.
Deze oude traditie is pas opnieuw in gebruik genomen. Omdat de Abdij allang niet meer bestaat, kunnen Compostella-gangers nu terecht in de Toeristische Dienst van Geraardsbergen, de Permanensje, om er hun begeerde stempel af te halen.

Olthof kiest er echter voor om naar het Italiaanse Assisi te stappen, omdat er zich een belangrijke spirituele gebeurtenis voordeed in het Christelijke geloof: Franciscus van Assisi stichtte er in de dertiende eeuw de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders.Met zijn initiatief wil de zenmonnik de nodige fondsen verzamelen om zijn project in Nepal verder te zetten: met Stichting Vajra wil hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nepal en aan het welzijn van de mensen in dit land. De desastreuze gevolgen van de aardbeving van vorige en deze maand zetten de Utrechtse Zen Peacemaker nog meer in actie. Vanuit zijn centrum, de Vajra Academy, de eerste groene school in Nepal met een zonneoven project, kan hij met zijn medewerkers meteen hulp bieden.

Op zijn tocht geeft Maarten lezingen over zijn project in Nepal, om er geld mee in te zamelen dat meteen kan gebruikt worden om het land weer op te bouwen.
Ook bij zijn doortocht in het Vlaamse Geraardsbergen, aan de voet van de Oudenberg langsheen de plaatselijke Ganges -de Dender- die de regio doorkruist, verzorgt Maarten een voordracht over zijn initiatieven in Nepal.
Iedereen is welkom op de lezing in Hunnegem, Gasthuisstraat 100, Geraardsbergen, om 19.30u.

Voor wie er niet kan bijzijn en graag een ruggesteun geeft: alle donaties zijn meer dan welkom, op rekeningnummer van de Stichting Vajra NL96 INGB 003 2370 25 (BIC INGBNL2A), met vermelding ‘redevelopment of Nepal’.Alle info ook op www.vajra.nl

De voordracht is een vrijwillige , onafhankelijke organisatie van Giesbaergske Koleuren Gazette, Agseg!, Zen Sangha vzw en Zen Peacemakers.
Alle info op de Facebook-pagina’s van de organiserende groepen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!