De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay
Mirabel

Nationale betoging in Brussel op 24/11 voor een proactief beleid tegen geweld op vrouwen

Al voor het derde jaar op rij roept Mirabal – een samenwerkingsverband van een honderdtal middenveldorganisaties – op tot een massale betoging in Brussel op 24 november en een minuut lawaai overal in België op 25 november om 12 uur. Deze acties kaderen in de internationale dag tegen geweld op vrouwen.

donderdag 21 november 2019 16:14
Spread the love

Elke dode vrouw is er een te veel!

Politici zwijgen in alle talen over het onvermogen van de overheid om vrouwelijke slachtoffers van geweld te beschermen. De moord op Jill Himpe uit Wevelgem (West-Vlaanderen) en Aurélie Montchery in Bouffioulx (Henegouwen) zijn nog maar eens een voorbeeld van hoe weinig ernstig de strijd tegen geweld op vrouwen wordt genomen. De verdachten werden telkens al eerder aangehouden voor slagen en verwondingen op hetzelfde slachtoffer.

Vrouwenverenigingen en diensten gespecialiseerd in de strijd tegen seksistisch geweld klagen aan hoezeer de strijd tegen geweld op vrouwen in België tekort schiet. Ook een politiek debat en een strategie om de uitdagingen het hoofd te bieden ontbreken. Daarom dringen ze aan op een radicale koerswijzigingvan de huidige politiek:

–          er moet een aanzienlijk en specifiek overheidsbudget worden vrijgemaakt om een rationeler en efficiënter beleid te realiseren, vooral doorverenigingen en diensten in het veld te ondersteunen. Zij reiken namelijk sinds jaar en dag pistes aan om geweld te bestrijden, maar beschikken niet over de middelen om ze correct toe te passen.

–          Beter voorkomen dan genezen: Geweld vermijden door middel van gecoördineerde primaire preventiemaatregelen in alle domeinen (onderwijs, media, bijscholing, werk, sociale en gezondheidsdiensten, politie, justitie, overheidsdiensten, …).

–          Het recht op veiligheid waarborgen voor alle vrouwen zonder daarbij overbeschermend te worden en dat bij elke stap van de slachtofferhulp (politie, justitie, begeleiding, …). Er moet komaf gemaakt worden met straffeloosheid door te focussen op de verantwoordelijkheid van de daders en door het herstel van slachtoffers te ondersteunen (fysieke en geestelijke gezondheid, werk, mobiliteit, inkomen, kinderen, …).

–          Komaf maken met elke poging tot stigmatisering van de ene bevolkingsgroep ten koste van de andere omdat geweld op vrouwen een zaak van iedereen is. Vrouwenrechten mogen niet meer geïnstrumentaliseerd worden in functie van een angstbeleid dat afbreuk doet aan onze grondrechten.

 

Naar het voorbeeld van het internationaal protest van vrouwenbewegingen, is het pas wanneer er hard op tafel geklopt wordt dat de strijd tegen geweld op vrouwen een plaats krijgt op de politieke agenda. Ook bij ons kunnen we het roer omgooien! Doelstelling: de overheid aanzetten om haar verantwoordelijkheid op te nemen voor een coherent en proactief en gebudgetteerd beleid tegen geweld op vrouwen. Dit via het nieuwe Nationaal Actieplan (NAP) 2020-2024 dat in de komende maanden door onze regeringen uitgewerkt en goedgekeurd moet worden. Alle materiaal is beschikbaar.

 

Volledige oproep voor de betoging tegen geweld tegen vrouwen vind je hier: https://mirabalbelgium.org/a-propos/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!