De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nacht van de Duisternis op de Vlamovenkouter in Denderleeuw

Nacht van de Duisternis op de Vlamovenkouter in Denderleeuw

zondag 17 oktober 2010 22:09
Spread the love

Ondertussen is de nacht van de duisternis zo goed als een traditie geworden. Heel wat steden en gemeenten doven een deel van de weg- en monumentverlichting en geven zo een signaal tegen lichtvervuiling en overtollig energieverbruik. Denderleeuw organiseerde een fakkeltocht door de Vlamovenkouter.

Zo’n 50 tot 70 wandelaars kwamen opdagen in het parochiaal centrum van Iddergem, deelgemeente van Denderleeuw. Dat was meer dan verwacht en de wandeling was dan ook een klein overwinningsfeest. Denderleeuw is de op één na dichtst bevolkte gemeente van Oost Vlaanderen, maar heeft gelukkig nog een mooi stuk natuur- en landbouwgebied: de Vlamovenkouter. Tot enkele weken geleden was het echt niet zo duidelijk of de kouter wel behouden kon blijven. Het stukje natuur en landbouwgebied werd door de Vlaamse regering immers ingevuld als een potentieel gebied om klei te winnen. 
Toen het in 2006 tot de inwoners van Denderleeuw en omstreken doordrong dat dit stukje natuur en landbouwgebied bedreigd werd, leidde dat tot een in Denderleeuw nooit geziene protestactie. Op enkele weken tijd werden meer dan 7000 bezwaarschriften ingezameld en meer dan 2.500 mensen trokken in een stoet door de kouter.
Enkele weken geleden kwam dan het nieuws dat de komende vijf jaar de kouter kan blijven zoals hij nu is: een natuur- en landbouwgebied, waar je op een mooie zondagnamiddag over de wandelaars en fietsers struikelt.

Dit jaar wilde de BBL (Bond Beter Leefmilieu), die initiator is van de nacht van de Duisternis, het accent leggen op ‘biodiversiteit’ en riep ze op activiteiten te organiseren in en rond bossen.
De nacht van duisternis wil in de eerste plaats het probleem van lichtervuiling en het daarmee gepaard gaande energieverbruik aan de kaak stellen. De nacht viel dit jaar samen met het afsluiten van de week van het bos en het jaar van biodiversiteit. Door duistere activiteiten in en rond bossen te organiseren wilde de BBL dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een breed publiek iets bij te brengen rond een brede waaier van onderwerpen. Al is er een duidelijke gemene deler: de mens kan de natuur niet louter als een onuitputtelijke bron van grondstoffen blijven beschouwen. Of dat nu gaat over fossiele brandstoffen, biodiversiteit, bebossing,…. als we niet snel ingrijpen dreigen we de leefbaarheid van onze planeet in gevaar te brengen.

In Denderleeuw gaf men echter een heel eigen invulling aan de nacht van de duisternis. De wandeling door de kouter in Denderleeuw begon dan wel met een korte toelichting over beter en efficiënter energieverbruik, er werd ook kort toegelicht voor welke energiebesparende maatregelen je al dan niet een beroep kon doen op steun van de gemeente.
De wandeling had vooral iets van een klein overwinningsfeest. Met fakkels, lampions en olielampen trok een een kleine stoet de kouter in. Ongeveer in het midden van kouter werden er enkel lampions opgelaten die feestelijk over de kouter dwarrelden.
Na een wandeling van zo’n 6 kilometer werden de deelnemers getrakteerd op een jazzconcert en de degustatie van streekbieren. En voor één keer waren we verplicht op de tast op zoek te gaan naar het parochiecentrum, de verlichting van de kerk stond immers uit.

take down
the paywall
steun ons nu!