De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA is niet sociaal, net als de NSDAP niet socialistisch was.

N-VA is niet sociaal, net als de NSDAP niet socialistisch was.

donderdag 13 december 2018 12:04
Spread the love
N-VA is niet sociaal maar in de eerste plaats (Vlaams) nationalistisch. Ook het solidaire en internationale karakter, het gericht zijn op de anderen, andere culturen, de openheid en gastvrijheid ontbreken volkomen. Eigen volk eerst, is de boodschap onder het mom van identiteit en beschermen van de ‘leitcultuur’. De kracht van verandering blijkt zich te beperken tot een gretige samenwerking met het grootkapitaal en vooral het pamperen van multinationals. N-VA is bij de eersten om vakbonden, linkse partijen en andersdenkenden en de veelal bijhorende klassenstrijd te diaboliseren en hun aanhangers te stigmatiseren door ze als groep als ‘restafval’ te dumpen. Ook wereldvreemde rechters moeten er aan geloven. Het propageren van de ‘blanke’ übermensch, die de verlichting reeds doorliep en bijhorende onvriendelijke bejegening van andersgelovigen staan elke integratiegedachte en -mogelijkheden in de weg. Moslims worden veelal gereduceerd tot tweederangsburgers, vluchtelingen neergezet als paria’s die enkel de sociale verworvenheden in het gedrang zouden brengen. Waarmee we aan het kenmerkende van de racistische N-VA zijn beland, die tot de meest excessieve en mensonterende wandaden kunnen leiden. Mensen tot cijfers reduceren. Er voorwerpen van maken. Solidariteit en samenhorigheid, tussen mensen en volkeren wereldwijd, worden tot ontmenselijking, push-backs en te respecteren quota herleid. Een essentieel onderscheid tegenover het echte socialisme.

“Zij waren de eersten om vakbonden, linkse partijen en de veelal bijhorende klassenstrijd te verbieden”

De NSDAP was niet socialistisch maar vooral nationalistisch. Ook het solidaire en internationale karakter, wat het socialisme kenmerkt, ontbrak volkomen. Het werkte gretig samen met het grootkapitaal en de grootste bedrijven in Duitsland en daarbuiten. Zij waren de eersten om vakbonden, linkse partijen en de veelal bijhorende klassenstrijd te verbieden en hun aanhangers in heropvoedingskampen te dumpen. De seksistische en vrouwonvriendelijke bejegening stonden elke emancipatiegedachte in de weg en reduceerde de vrouw tot die aan de haard met liefst zoveel mogelijk  en uitsluitend blanke kinderen. De zondebok werd systematisch gezocht bij joden en communisten. Met een niets aflatende propaganda als oorzaak van alle kwaad neergezet. Waarmee we aan het kenmerkende van de racistische NSDAP zijn beland en tot de meest excessieve en mensonterende wandaden die bij deze ideologie hoorde. Solidariteit en samenhorigheid, tussen mensen en volkeren wereldwijd, werden tot ontmenselijking, vervolging en gaskamers herleid. Een essentieel onderscheid tegenover het echte socialisme.

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!