De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

mystica/mysticus: zegen of vloek

mystica/mysticus: zegen of vloek

zondag 21 september 2014 02:05
Spread the love
Met onlangs het boek en standaardwerk over “Mystiek – leven vanuit de bron” van Bruno Borchert en “Het hermetisch museum – Alchemie & Mystiek” van Alexander Roob te lezen, ben “ik” er nu helemaal zeker van en voor mezelf aanvaard dat “mijn” intens mooie beleving van 03/1998 een spiritueel ontwaken was, een zelfrealisatie ofte verlichting volgens het Boeddhisme. Een andere term is het “numineuze” ontmoeten (woord bedacht door de theoloog Rudolf Otto) en vind je in Oost en West. Het is “het ervaren van een groot onzegbaar geheim”. Carl Gustav Jung heeft het over “individuatie”.

Bruno Borchert omschrijft mystiek als: “uit ervaring weten dat alles op de één of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.” 

Dit is ondertussen bewezen met de quantummechanica en de theorieën van Niels Bohr, Albert Einstein, Max Planck, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger e.a. Ook door Rupert Sheldrake met de morfogenetische velden. Alles is energie, licht, trilling, radiogolven, herz, elektriciteit (cfr Nikola Tesla), pulsen, gedachtenkracht, muziek, resonantie,…


Kreeg o.a. “ingebliksemd”: “je bent één met het universum! – Toeval bestaat niet – Het is zoals het is – Eerst links dan rechts,…” Links is het vrouwelijke principe.

Toen is de “deur” geopend in “mijn” geest en sindsdien gaat de ene na de andere open in “het geesteslabyrint”. Even een woordenboek raadplegen: Bij een labyrint is het niet de bedoeling een bepaald punt te zoeken (middelpunt of uitgang). Een labyrint heeft maar één gang; degene die erdoor loopt, komt uiteindelijk vanzelf bij het eindpunt. Volg je gevoel ofte intuïtie maar gebruik wel daarna je verstand.

Ben niet alleen in zulke ervaring en velen zijn reeds op doorreis geweest op aarde zoals de allereerste mysticus: Zoroaster ofte Zarathustra zo’n 1500 jaar v.Chr., later Mozes, Boeddha, Lao Tse, Pythagoras, Jezus, Paulus, Augustinus, Hildegard von Bingen, Franciscus van Asisi, Meister Eckhart, Jan van Ruusbroec, Paracelsus, Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Hadewych, Jiddu Krishnamurti, Leonardo da Vinci, Osho, C.G. Jung, Dag Hammerskjöld,… Vandaag zijn er velen actief op de voor- of achtergrond.

Alle mystici zetten zich op de één of andere manier af tegen “de maatschappij” en stellen kritisch alles in vraag om te wijzen op anomalieën. Dit wordt uiteraard meestal niet in dank aanvaard. “Men” voelt zich dan bedreigd, aangevallen, geconfronteerd!
Als we door de geschiedenis wandelen, waren/zijn alle mystici zo, zij schoppen het geweten wakker en wensen de wereld te veranderen/verbeteren. Plaatsen mensen voor een spiegel (Tijl Uilenspiegel). Je trapt dan ook vele “deuren van heilige huisjes in” omdat je je gedacht zegt/schrijft/toont op een zachte manier – geweldloze communicatie. Bijna iedereen neemt het als een “persoonlijke aanval”… (het ego is geraakt of gekrenkt!)

Vandaar dat je mentaal heel sterk en geoefend dient te zijn om de negatieve stromen om te buigen in positieve en dat zonder zelf kracht of energie te gebruiken. De energie komt uit het negatieve! Heb later gelezen dat dit “astrale aikido” is. De jarenlange AiKiDo training en het Oosters denken is dus van cruciaal belang voor mij! Alles wat er gebeurt is dan ook zo wonderlijk en dan denk “ik” soms: “waarom ik?” Heb wel altijd mezelf ontplooid en me niet laten “hersenspoelen” en dat gaat steeds verder!

Het spirituele pad kan zich voor iedereen ontvouwen, het is geen privilege of iets “bijzonder”. M.i. heb je wel een “trigger” nodig om je “zelf” te onderwerpen, je ego ondergeschikt te maken om je donkere kant ofte onderbewustzijn wakker te maken. Je kan het ook bezien als je “duivel” te voorschijn toveren. Naar het schijnt is dat de moeilijkste “strijd” en doe je best onder begeleiding maar dus niet altijd.

In het Verre Oosten noemt men dit “het Pad van de Krijger”. Iedereen kan het bewandelen en alles heeft te maken met bewustzijn en volledig geloven in je “zelf”, je “zelf” lief hebben zonder narcistisch te worden/zijn. Dan kan je ook liefde (energie) geven en stroom je als een rivier. Metaforisch beschreven surf je op de kosmische golf. Water is het zachtste materiaal op aarde edoch slijt het op de duur de hardste rotsen uit. Alles is een kwestie van “tijd” ofte volhouden, volharden, veerkrachtig en flexibel zijn zoals bamboe. De “dingen” nemen zoals ze zijn maar er wel proberen iets aan te doen want onrecht is uit den boze! Bram Vermeulen heeft daar een mooi liedje over gecomponeerd, nl “De Steen”.

Eens je deze staat van “zijn” hebt bereikt, wens je daar iets mee te doen = opkomen voor je medemens en alles in vraag stellen, zeker je zelf! Kritisch zijn, ruimdenkendheid en geduld heb je dan wel nodig want je stuit op zoveel onbegrip, afgunst, zelfs discriminatie en verkettering, óók nog anno 2014! Dan begrijp je niet dat hetgeen je overkomt zo maar kán… De ‘wetgeving’ (sic) laat het evenwel allemaal toe! Alles wordt gemanipuleerd, vooral jouw geest! Edoch eens je je daar van bewust bent, pakt dat niet meer…

Het helpt als je hooggevoelig bent en dan ook nog eens hoogbegaafd. Dit heeft evenwel niets te maken met “slim” zijn of een IQ van boven de 130, het draait rond hoe je met “tegenslagen en problemen” omgaat, dus weerom hoe veerkrachtig, flexibel, creatief en bewust je bent. Zie het metaforisch als vertoevende in het oog van een tyfoon en rond jou stormt het en drijf je gewoon mee…

De alchemisten hebben het over het “Opus Magnum” (het grote werk ofte grote plan) en zijn constant bezig over/met het androgyne (Andros en Gynae) van de mens – hermafrodiet (Hermes en Aphrodite) en als je je tegenpool (yin & yang) aanvaardt ofte wakker maakt en de tegenstellingen opheft kom je tot de unificatie of de 7de stap op “de ladder” = de 7de hemel cfr het spring-stap-spel “hinkelen”. Alles valt als een puzzel op z’n plooi = totale overgave ofte harmonie met/in je “zelf”. Van lood goud maken a.d.h.v. “de steen der wijzen” is dan ook een metafoor voor het bereiken van deze kosmische eenwording. Velen kijken enkel naar het “materiële”.

Iedere vrouw heeft mannelijke kenmerken en iedere man vrouwelijke en bij iedereen is dat verschillend, vandaar dat we allemaal uniek zijn en “mens” én equivalent. Niemand is meer of minder dan de “ander”! Als je in je blootje staat: wat is dan nog het verschil buiten het biologisch geslacht? Innerlijk (mentaal) evenwel (be)leef je je gender.

Als mysticus “zie” je alles in beelden (metaforen = beeldend denken) en kan je de bedoeling van de andere mystici/alchemisten “lezen”… en dus decoderen (mystagogie).

Een mystagoog is een “geheimonderzoeker”. Dit is zuiver persoonlijk en moeilijk uit te leggen daar het voor zeer vele mensen onbegrijpelijk is. Zij benaderen alles rationeel of proberen alles te analyseren (kennis!) edoch zonder “voeling”, zonder zich te kunnen inleven… Alles is code. Er is een wereld van letters en een wereld van cijfers (gematria – numerologie)… Muziek is ook wiskunde (mathematica), alsook de hele kosmos – enzovoort.

Even nog twee SenRyu (= een Haiku welke niet natuur gerelateerd is)

Overweldigend

Een mystieke ervaring

Totaal in mezelf

*

Mystiek geeft geestkracht

Enorme gedrevenheid

Stromend als de TAO

*

Mocht u verdere interesse hebben over Mystiek, de Mystici en Alchemie dan kan ik u de vermelde boeken aanbevelen (te bekomen in de OBieb).

Ps onlangs (7, 8 en 9 september) is in Antwerpen een Vredesontmoeting doorgegaan met als titel “Vrede is de Toekomst” georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio. Er kwamen meer dan 300 leiders van de grote wereldreligies en levensbeschouwingen praten met mekaar en je kon workshops volgen. zie ook m’n verslagjes hierover.

Meer info op: www.peaceisthefuture.be

Persoonlijk voel ik meer en meer aan dat religies zullen overstegen worden naar het spirituele = transcendentie – een “hoger” bewustzijn maar m.i. beter gezegd een “dieper” bewustzijn… want álles zit in je ”zelf”!

Alles gaat ook om “liefde” wat o.a. wordt gezegd/getoond in de musical “Time” van Dave Clark 1986 door Sir Laurence Olivier:

https://www.youtube.com/watch?v=gGwsOj-EOB8

Tot slot geef ik nog even deze mooie tekst mee van de Mystic Moods uit de LP “Awakening” van 1973: de song “I am, It is”

(heb spijtig nog niet de hele tekst kunnen capteren en de lyrics zijn nergens te vinden op “’t internet”)

Hier gaat ie:

I don’t know what it is, but it is

I don’t know where it sat, but I’ve been there before, down in the door trying to learn more

Don’t know where I’m from but I’ll come

Don’t know where I’ll go when I pass away

But I know I will stay where I am today

I am, It is

There was and always will be

I am, It is

There was and always will be

I don’t know who they are, but they are

I don’t know where they are from but it couldn’t be far

Maybe I’ve grown at some distant star

I am, It is

There was and always will be

I am, It is

There was and always will be

LaLaLaLa….

I am your eared

To all wordless music of the stars

And let there be many windows in your soul

And all the glory of the universe may unify

Mocht iemand toch ergens de tekst hebben liggen en wensen te delen dan kan dit aangepast worden. Reeds dank bij voorbaat.

take down
the paywall
steun ons nu!