De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Monsanto aangeklaagd door organische boeren in de VS !

Monsanto aangeklaagd door organische boeren in de VS !

maandag 4 april 2011 18:29
Spread the love

Monsanto is the same chemical company that previously brought us Agent Orange, DDT, PCB’s and other toxins, which they said were safe, but we know are not. Now Monsanto says transgenic seed is safe, but evidence clearly shows it is not.

Dan Ravicher, advokaat PUBPAT

Op 29 maart 2011 werd in de US District Court in New York een rechtzaak ingeleid door PUBPAT (Public Patent Foundation) tegen Monsanto, met de bedoeling het patent op transgene zaden van Monsanto nietig te laten verklaren.  PUBPAT is een vzw die het gemeenschappelijk belang tegen ongeoorloofde patenten verdedigt.  In deze zaak vertegenwoordigt PUBPAT 60 organisaties die samen meer dan 270,000 leden tellen, waaronder duizenden organische boeren. 

Het centrale argument is dat transgene zaden de mensen en het milieu vergifitigen, en dus schadelijk zijn voor de maatschappij, twee pijlers waarop de patentwetgeving in de VS gestoeld is. “A new invention to poison people … is not a patentable invention.”uit het rechtsgeding Lowell v. Lewis, 1817.

De aanklager ontkracht tevens de propaganda van Monsanto die beweert dat transgene zaden een grotere opbrengst garanderen en minder pesticides vergen, wat helemaal niet het geval blijkt te zijn.

Wat van deze rechtszaak een doorbraak maakt is dat het de eerste keer is dat Monsanto vervolgd zal worden voor de genetische pollutie van velden van landbouwers die hun zaad sparen voor het volgende jaar.  Nu eist Monsanto van deze boeren in de VS een schadevergoeding voor de “diefstal” van haar “patent”  !

This case asks whether Monsanto has the right to sue organic farmers for patent infringement if Monsanto’s transgenic seed should land on their property,” stelt Dan Ravicher, de direkteur van PUBPAT. “It seems quite perverse that an organic farmer contaminated by transgenic seed could be accused of patent infringement, but Monsanto has made such accusations before and is notorious for having sued hundreds of farmers for patent infringement, so we had to act to protect the interests of our clients.”

Jim Gerritsen, één van de boeren uit Montrose, Colorado, beschreef zijn euforie in de volgende bewoordingen : “Today is Independence Day for America. Today we are seeking protection from the Court and putting Monsanto on notice. Monsanto’s threats and abuse of family farmers stops here. Monsanto’s genetic contamination of organic seed and organic crops ends now. Americans have the right to choice in the marketplace – to decide what kind of food they will feed their families – and we are taking this action on their behalf to protect that right to choose. Organic farmers have the right to raise our organic crops for our families and our customers on our farms without the threat of invasion by Monsanto’s genetic contamination and without harassment by a reckless polluter. Beginning today, America asserts her right to justice and pure food.”

Deze rechtszaak verdient navolging in andere landen !

take down
the paywall
steun ons nu!