De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moet België verkiezingen  organiseren om dictatuur te vestigen?

Moet België verkiezingen organiseren om dictatuur te vestigen?

maandag 10 april 2017 09:36
Spread the love

In Turkije wordt op 16 april een referendum gehouden om de macht van president Erdogan verder uit te bouwen. Als hij het referendum wint, dan betekent dit feitelijk dat Erdogan formeel dictator wordt. De huidige praktijk leert ons dat hij al een wrede dictator is. In België mogen Turken alvast stemmen voor of tegen Erdogan. De vraag is of België dergelijke verkiezingen niet moet verbieden? Moet België aan het vestigen van een dictatuur in een ander land meewerken? Nee! België dient onmiddellijk te stoppen om de verkiezingen voor het referendum van Erdogan te faciliteren.

In België is inderdaad een vrijhaven van vrijheid van meningsuiting en het recht van doen en laten. Een dergelijk verbod lijkt tegen dit principe. Maar de ernstige situatie in Turkije geeft België wel degelijk het recht om de verkiezingen te verbieden. Wij hebben na decennia discussie het recht op euthanasie geregeld, maar iemand helpen om zich voor de trein te gooien, is nog steeds verboden. Dat is namelijk het geval met het referendum in Turkije. Een deel van de Turkse stemmers in België is niet geletterd. Zij krijgen alleen nieuws via de satelliet van Erdogan. Andere kritische media is al maanden niet meer aanwezig in Turkije. Erdogan is de hele dag op alle netten zichtbaar. Hij haalt alles uit de kast om de Turken wijs te maken dat een sprong voor de ‘trein’ de enige juist is. Kortom; het is een vorm van politieke euthanasie voor miljoenen mensen met behulp van een niet gediplomeerd huisarts meester Erdogan.

Het zou de Belgische regeringen sieren om hardere koers te varen en geen ‘feestje’ voor Erdogan te gaan organiseren. Voor de regering moet meer het principe gelden en geen verkiezingen organiseren om een dictatuur in een belangrijk land te vestigen. Ooit hebben de Fransen grove fouten gemaakt door voor ayatollah Khomeini met alle egards een vliegtuig te regelen om de zittende corrupte, maar wel seculier leider van het land ten val te brengen. De bevolking van Iran ontbeert door o.a het toedoen van de Fransen al decennia lang elk vorm van verlichting. Willen wij de miljoenen Turken de kant van de ayatollahs dirigeren?

Hiernaast heeft de Belgische regering nog een reden om de verkiezingen te verbieden. Een goed deel van de stemmers worden namelijk ook nog op een sluwe manier in moskeeën geronseld. Mensen die vaak niet of nauwelijks geletterd zijn, krijgen via moskeeën te horen dat zij voor Erdogan moeten stemmen. Zij worden met bussen gedirigeerd om vooral JA te stemmen. Het spel van de democratie wordt met voeten betreden om een dictatuur te vestigen aan de buitengrens van Europa en nota bene nog steeds kandidaat lid van de EU.

Abraham beth Arsan, freelance journalist

take down
the paywall
steun ons nu!