De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moeders en flexibel werken.

Moeders en flexibel werken.

maandag 26 mei 2014 15:22
Spread the love

mamma.jpg

De 160.000 alleenstaande vrouwen die er in Vlaanderen zijn hebben het uitermate moeilijk om arbeid en gezin te combineren. De meesten hebben een deeltijdbaan en twintig procent leeft zelfs onder de armoedegrens.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat  werkende moeders net zo productief zijn als kinderloze werknemers en soms zelfs iets productiever. Er zou dus geen reden hoeven te bestaan om moeders op de werkplek te mijden. Toch neemt de gemiddelde ondernemer liever een kinderloze vrouw in dienst.

De oplossing voor dit probleem moet gezocht worden in de flexibiliteit van het werk. Als moeders de mogelijkheid krijgen op flexibele tijden te werken zal de productiviteit niet afnemen. Ze moeten de kans krijgen dicht bij huis te werken of door middel van videocommunicatie de reistijd drastisch te verminderen. Vrouwen schatten flexibiliteit hoger in dan loon of meer vakantiedagen.

Langzaam beginnen ook bedrijven in België te begrijpen dat er maatregelen getroffen moeten worden om de vrouwelijke medewerkers ook na hun zwangerschap voor de firma te behouden. Er worden steeds meer flexibele werktijden ingevoerd, er wordt voor kinderopvang gezorgd en sommige bedrijven bieden de mogelijkheid aan thuis te werken.

Door het gebruik van flexibele kantoorruimtes zouden vele bedrijven dit probleem kunnen oplossen. Zo kan een kantoorruimte in de nabijheid van de werkende moeder gezocht worden. Veel van deze kantoorruimtes hebben ook een kinderopvangruimte en beschikken over videocommunicatie zodat veel reistijd bespaard kan worden. Deze zo belangrijke groep op de arbeidsmarkt kan op deze manier geholpen worden hetgeen zowel voor de werkende moeders als voor de bedrijven die ze in dienst hebben een positieve ontwikkeling is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!