De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meertalig onderwijs in Brussel: de geschreven evaluatie bestaat!

Meertalig onderwijs in Brussel: de geschreven evaluatie bestaat!

woensdag 18 mei 2011 18:34
Spread the love

Er blijkt wel degelijk een geschreven evaluatiedossier te bestaan.
Daaruit zou blijken:

Dat het meertalig Brussels bicultureel project al heel lang op de helling stond. De kritiek in dit rapport op de projecten zou zeer vernietigend zijn.

Dat er sterke kritiek in staat op de keuze van de talen: het Italiaans en het Spaans.

Bemerk: in Brussel is het Spaans de taal die gesproken wordt door de snelst stijgende groepen van nieuwe migranten in Brussel, die  uit Latijns-Amerika komen.

Jammer dat de Foyer noch de schooldirecties ooit dit dossier hebben mogen inkijken om er te mogen op reageren.

Als de negatieve punten reëel zijn, dan zullen we dit ook op Foyer en zullen ook de schooldirecties dit wel begrijpen. Als Italiaans een probleem is… ja, dan valt Italiaans bv weg… maar waarom dan tegelijk ook het Spaans en het Turks?

take down
the paywall
steun ons nu!