De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meer steun nodig voor artistieke sector en zijn medewerkers
Opinie - ACV Puls

Meer steun nodig voor artistieke sector en zijn medewerkers

De vele maatregelen, getroffen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele en artistieke sector herleid tot een financieel slagveld. Artiesten en cultuurwerkers zagen hun inkomen plotseling en onverwacht drastisch slinken. ACV Puls vraagt meer steun voor de sector en zijn medewerkers.

zaterdag 28 maart 2020 17:51
Spread the love

 

Kosten, gemaakt voor geplande shows, tentoonstellingen, tournées zijn grotendeels verloren en kunnen niet worden goedgemaakt door inkomsten. In de audiovisuele sector en de filmsector worden de producties stopgezet.

Een beperkt aantal werknemers heeft een vast contract: zij kunnen op tijdelijke werkloosheid worden gezet. Maar de meeste mensen in deze sector werken – al dan niet via een interimkantoor – met tijdelijke contracten of als zelfstandige. De coronacrisis illustreert zeer pijnlijk hoe broos de situatie is van mensen die in de artistieke sector aan de slag zijn.

De vakbond ACV Puls rekent erop dat de overheid meer steunmaatregelen neemt. Zulke steunmaatregelen moeten er gauw komen. Maatwerk volgens statuut is noodzakelijk: er zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever, kunstenaars die geen arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten (artikel1bis), werknemers die werken via een sociaal bureau voor kunstenaars / interimwerk, zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep, platformwerkers.

Wat zijn onze eisen ten behoeve van al deze werkende mensen?

Maak tijdelijke werkloosheid ook mogelijk voor korte contracten

In een sector waar dikwijls wordt gewerkt met korte contracten, zijn de agenda’s op enkele dagen tijd volledig leeggemaakt. En dit vaak tot in het najaar. De freelance werknemers kunnen momenteel niet terugvallen op tijdelijke werkloosheid.

Als de tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid, kan deze groep van werknemers terugvallen op 70 procent van het verloren inkomen in plaats van het lagere percentage bij gewone werkloosheid. Deze werknemers hebben dan ook recht op de toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid en kunnen genieten van de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de gas-, water- en elektriciteitsrekening. We maken zo ook een opvangnet voor de vele freelancers die wegens hun atypisch werk nog niet kunnen terugvallen op de gewone werkloosheid.

Pas de tijdsperiodes in het kunstenaarsstatuut aan

In de werkloosheid zijn er specifieke regels voor kunstenaars en technici in de artistieke sector, in de volksmond ‘het kunstenaarsstatuut’ genoemd. In deze maatregelen is telkens sprake van tijdsperiodes. Wij vragen dat deze periodes minstens  worden verlengd met de tijd die overeenstemt met de crisismaatregelen en dit tot de tewerkstelling in de sector weer op peil is.

Geef hogere uitkeringen bij volledige werkloosheid

Kunstenaars en cultuurwerkers met korte contracten kunnen nu niet terugvallen op tijdelijke werkloosheid en zagen toch al hun opdrachten in de komende weken wegvallen. Vermits de kansen op een job in de sector de komende tijd nul zijn en de volledige werkloosheid vaak een lager inkomen oplevert, vragen wij om het verschil weg te werken. Zo zullen werknemers financieel op een zelfde manier worden behandeld als de tijdelijk werklozen. Regel voor hen ook de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de gas-, water- en elektriciteitsrekening.

Neem maatregelen voor de freelance zelfstandigen

In de sector werken ook vele zelfstandigen. Freelancers zijn een bijzonder kwetsbare groep. We vragen voor deze groep van werkende mensen:

  • een tussenkomst vanaf de eerste ziektedag (ziekenfonds of gewaarborgd inkomen);
  • een mechanisme van flexibele economische werkloosheid. Het aangepaste mechanisme ‘overbruggingsrecht Coronavirus’ gaat in de goede richting. Spijtig genoeg geldt dit niet bij een gedeeltelijke vermindering van de activiteit;
  • maak het mogelijk om dienstverleningscontracten, leveringscontracten, overeenkomsten tot terugstorting / teruggave, zelfs huurcontracten en leningen om werkinstrumenten te kopen of te huren, uit te stellen tijdens de coronacrisis. Op die manier blijven de kosten niet doorlopen wanneer de inkomsten wegvallen en wordt vermeden dat een onderbreking om gezondheidsredenen een definitieve verbreking wordt;
  • gelijkwaardige maatregelen voor freelancers in bijberoep, pro rata;
  • steunmaatregelen voor wie een inkomen heeft uit de deeleconomie platformwerk).

Richt een noodfonds op

De vakbond maakt zich grote zorgen over de toekomst van de artistieke sector en vraagt de oprichting van een noodfonds zodat er een financiële ondersteuning komt op maat van de sector. Deze sector merkte als eerste de impact van de veiligheidsmaatregelen en zal die ook het langst merken. De naschokken van deze crisis zullen zwaar zijn en lang duren en onderhevig zijn aan de internationale context. De activiteiten zullen slechts stap voor stap kunnen worden hervat.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!