De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mayonaise

Mayonaise

vrijdag 28 april 2017 16:43
Spread the loveVakbond in Beweging brengt alle 3 maanden syndicaal nieuws uit de regio Antwerpen.

Met de kick-off voor hun Picknick-The-Streets in september, haalde BorgerhouDt van Mensen vorige maand honderden buurtbewoners naar de Roma. De opkomst was zo een succes dat er op de autovrije zondag van 17 september alvast meer picknicktafels zullen moeten worden aangesleept. Op 21 april werd in diezelfde Roma het boek ‘Onze stAd’ voorgesteld. Bij het ter perse gaan hadden al meer dan 300 mensen zich hiervoor ingeschreven. Voor de infoavond ‘Raakt Ringland rond?’ op 24 april gingen vooraf zelfs meer dan 1.000 gratis tickets de deur uit. Plan A, een gloednieuw burgerinitiatief, roept de Antwerpenaren op om zondag 30 april hun stad te omarmen. Die Grote Omarming is de start van een groter project waarbij iedereen ideeën kan aandragen voor een menselijke, duurzame, gezonde en leefbare stad. Ideeën die gezamenlijk uitgewerkt en verfijnd zullen worden en in 2018 gebundeld tot een echt Plan A. Hart boven Hard van zijn kant, houdt op zondag 7 mei voor de 3de keer op rij een Grote Parade in Brussel. Het belooft een bijzondere editie te worden aangezien het motto ‘we kloppen op tafel voor een solidaire en duurzame samenleving’ wel heel erg letterlijk genomen mag worden. En op de koop toe recycleert theatermaker Thomas Verstraeten 14 dagen later het actiemiddel van Hart boven Hard voor zijn project ‘de Parade van mannen, vrouwen en diegenen die vanuit de verte op vliegen lijken’. 1.000 acteurs-voor-één-dag, waaronder ook vakbondsmilitanten, stappen op 20 mei op Linkeroever mee in een artistieke stoet die eenmalig de grote diversiteit van Antwerpen moet aanschouwelijk maken.

Natuurlijk, de stad en de regio Antwerpen hebben altijd al een traditie van actiegroepen, wijkcomités en bewegingen gehad. Maar het ritme waaraan allerhande initiatieven nu uit de grond schieten is toch redelijk ongezien. Er is duidelijk een grote groep mensen die het geruzie tussen de leden van de regeringspartijen en hun polariserend discours meer dan beu is. Want wat opvalt bij al deze activiteiten is de positieve collectieve energie die aan de basis wordt opgewekt rond concrete ideeën, projecten en maatschappelijke uitdagingen. Rode draad is telkens het geloof van burgers dat betrokkenheid en samenwerking kan zorgen voor een samenhangende en betere stadsomgeving. Het optimisme van een politiek bedreven aan de basis wordt zo het antwoord op de door pessimisme gevoede populistische steekvlampolitiek waarop de rechtse partijen het patent lijken te hebben.

Het optimisme van een politiek bedreven aan de basis wordt zo het antwoord op de door pessimisme gevoede populistische steekvlampolitiek waarop de rechtse partijen het patent lijken te hebben.

Deze trend stemt ons als vakorganisatie zonder twijfel hoopvol. Hij schept bij vele mensen de verwachting dat in de niet zo verre toekomst een omslag naar een sociaal, ecologisch en duurzaam beleid mogelijk is. Te beginnen in de steden en gemeenten, en van daaruit ook in Vlaanderen en heel het land. Er is echter één zaak waarvan we ons terdege moeten bewust zijn. Alle mogelijke progressieve ideeën, plannen, projecten – ook al worden ze gedragen door succesvolle buurtcomités, middenveldorganisaties en burgerbewegingen – leiden niet als vanzelf tot een beter beleid. Olie, citroen, mosterd en wat peper en zout geraakt wel gemengd maar er is een eierdooier nodig om alle ingrediënten te binden en de mayonaise te laten pakken. Er komt dus zeker een ogenblik dat we ons met zijn allen moeten beraden wat de eierdooier is die alle positieve initiatieven kan verbinden in een project waarvan de mayonaise ook politiek goed pakt. Als we dit om welke reden ook niet zouden doen dreigt veel inspanning en enthousiasme verloren te gaan. Aan de vooravond van 1 mei moeten we dit als socialisten goed beseffen en is het onze plicht om daar op een loyale manier aan mee te werken.

Dirk Schoeters | algemeen secretaris | ABVV-regio Antwerpen

Lees meer in ons syndicaal magazine: Vakbond in Beweging nr.92 | april 2017.

In dit nummer onder andere:

  • Edito | Het optimisme van een politiek bedreven aan de basis is misschien wel het antwoord op de door pessimisme gevoede populistische steekvlampolitiek waarop rechts het patent lijkt te hebben
  • Onze StAd | Een rijk en inspirerend boek dat gratis ter beschikking wordt gesteld van ‘burgers, middenvelders, ondernemers en stadsmakers allerhande’.
  • ‘De allergrootste motivator is een betere toekomst voor de kinderen!’ | Monica De Coninck over werk en werkloosheid in de stad.
  • ‘We laten ons niet meer doen’ | Marta Zaldaña, Salvadoraanse vakbondsleidster.
  • En verder: de Grote Omarming, Plan A, Vierwerk,  1 mei, de Grote Parade, Hart boven Hard en een nieuw overzicht van alles wat beweegt.

take down
the paywall
steun ons nu!