De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

MAN VERSUS OLIFANT, een ongelijke strijd.

MAN VERSUS OLIFANT, een ongelijke strijd.

donderdag 29 april 2021 11:15
Spread the love

Er is iets wat ik niet begrijp in deze wereld. De contradicties waarmee we rond de oren worden geslagen zijn zo arrogant dat ik er bijna ziek van word. Niemand zal ontkennen dat in een gewapende strijd tussen mens en dier, het dier altijd het onderspit zal delven.

De ergste, arrogantste, meest verwerpelijke, ik vind er nog geen andere woorden voor, is het feit waarbij Wayne LaPierre (ik geef graag zijn naam aan u door), een topman van de Amerikaanse wapenlobbygroep NRA, in Botswana een olifant heeft willen doden, afschieten, vermoorden, maar daar niet in slaagt. Deze olifant, een uitstervende diersoort, is uiteindelijk verlost uit zijn lijden door een andere schutter … en dit nog laat filmen, zoals de trotse wildjagers dat in het begin van vorige eeuw, en ver daarvoor, lieten fotograferen, met het gedoodde dier op de voorgrond.

Sommige mensen behandelen hun huisdier als mensen, wat ik ook overdreven vind, maar dit is diametraal het tegenovergestelde.

Ik hoop dat er iemand mij deze logica kan uitleggen:

1. Enerzijds worden olifanten beschermt door reservaten te bouwen om deze prachtige dieren tegen uitsterven te vrijwaren, door stropers zwaar te straffen voor het doden van olifanten, door het vernietigen van olifantenivoor, enzovoort;

2, Anderzijds zogezegd “belangrijke” mensen, maar in wezen onnozelaars die zich boven de wet stellen, die blijkbaar ongehinderd olifanten in het wild (of wat daar nog van overblijft) mogen, kunnen, willen afschieten (zoals in the “good old days” wellicht) en hierdoor het wereldbeleid te bescherming van diersoorten aan hun laars lappen. Die days zijn al lang voorbj maar er zijn blijkbaar nog mensen die het niet begrijpen, o.a. omwille van hun laag IQ ?

Is er echt niemand of geen enkele actiegroep (GAIA bij voorbeeld met hun grote mond) die er iets aan doet.

Tegen gewapende mensen is geen kruid opgewassen. Als er met een geweer op je wordt geschoten, dan maakt geen enkel leven een schijn van kans, misschien met uitzondering voor idioten zoals Wayne LaPierre, die dan misschien wel de baas van een wapenlobbygroep is maar niet eens zelf een olifant fatsoenlijk kan raken … en dat nog laat filmen ook.

Hij zou beter op de kermis blijven oefenen, om zichzelf te beschermen

Men doodt geen levende wezens voor de lol of uit idealisme. Dat men dieren doodt om te kunnen eten is ethisch al zwaar genoeg maar je zou het in de wildernis nog kunnen vergoelijken met: het is eten of gegeten worden ofwel de wet van de sterkste.

Ik zoek naar woorden: arrogantie, wetteloosheid, machtsmisbruik, oerdom conservatisme, kortzichtigheid, wellust, … en meer van dat soort woorden zijn gepast om het soort individuen te omschrijven.

Dit soort attitude is verwerpelijk tot in de tiende macht.

Er wordt in de pers wel melding gemaakt van “Dit is een nieuwe klap voor de NRA” maar zolang er ook maar een wapenlobbygroep bestaat, zal het nooit ophouden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!