De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lucas for Life wil ziek zijn en sterven bij kinderen bespreekbaar maken

Lucas for Life wil ziek zijn en sterven bij kinderen bespreekbaar maken

In de Leuvense Universiteitsbibliotheek is maandag in de vooravond de nieuwe vzw Lucas for Life voorgesteld, die zich wil inzetten voor een goede palliatieve thuiszorg voor kinderen door hiervoor fondsen te werven en de thematiek van het ziek zijn, niet meer beter worden en doodgaan met en bij kinderen en jongeren bespreekbaar te maken.

maandag 11 november 2019 20:07
Spread the love

De Leuvense vzw werd opgericht door de ouders en vrienden van Lucas Bruyland, die in 2015 op 7-jarige leeftijd te horen kreeg dat een curatieve behandeling tegen de kanker, waartegen hij reeds drie jaren vocht, geen zin meer had. Vanaf dan volgde de jongen een palliatief traject waarbij hij thuis begeleid werd door het Kites Team van UZ Leuven. Hij overleed op 6 januari 2016.

Een goed uitgebouwde palliatieve thuiszorg voor kinderen is volgens de vzw van essentieel belang om zowel het kind als de ouders de nodige medische, materiële, emotionele en psychologische ondersteuning te bieden in het zware proces dat ze doormaken. Omdat de kinderpalliatieve teams slechts gedeeltelijk structureel gefinancierd zijn, moeten ze een groot deel van hun middelen uit giften en schenkingen halen.

Om de thematiek bespreekbaar te maken stelde de vzw maandag het prentenboek Nooit meer beter voor waarin voor kinderen van 4 tot 9 op een eerlijke en open manier nagedacht wordt over wat het betekent niet beter te worden en dood te gaan. Het biedt ook troost voor de rest van het gezin. Het is een herwerkte versie van het boekje dat de papa van Lucas tijdens diens ziekte schreef om zijn nakende levenseinde bespreekbaar te maken. De opbrengst van de verkoop is voor het Kites Team.

 

Voor meer inlichtingen: https://lucasforlife.org

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!