De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lente & Hemelvaart: Evolutie, Extase en Identiteit

donderdag 18 mei 2023 09:19
Spread the love

De Lente komt er nu echt door, hoewel de ochtenden nog fris zijn.

Veel dieren hebben nu ranstijd, baltstijd of paartijd of zij werpen nu de jongen, zoals de Vossen en Reeën. (Laten we de juiste termen gebruiken, en het verschil tussen mens en dier blijvend in acht nemen). De mezen hebben vliegvlugge jonkies in onze tuin, ze gaan het nestkastje uit dezer dagen.

Merk op dat seksuele omgang, het paren, in zowat heel de schepping, heel de Natuur, voorkomt. Bij bijna alle leden van de fauna en zelfs de flora, mutatis mutandis.

Beseffen wij genoeg dat de Evolutie, de Schepper als je wil, niet alleen aan de mens, aan de vrouw, maar aan de meeste wijfjesdieren een Clitoris heeft geschonken? (Biologie en fysiologie zijn relevante wetenschappen voor de zelfkennis als man en vrouw, voor de opbouw van onze Identiteit).
Dat is het enige orgaan dat enkel dient voor het lichamelijke genot, zo leren ons medici en seksuologen. Het contactorgaan brengt extase. Lijfelijke Vreugde en instant Geluk.

Beseffen wij als hedendaagse denkers en burgers, soms gefocust op geschriften, en als leden van een marktgedreven maatschappij voldoende wat dit betekent?

Hoe belangrijk genieten is. En hoe betekenisvol Contact, warme Nabijheid tussen mensen is en blijft!

Kerkelijke Feestdagen hebben op mij vaak een effect van mystieke inspiratie. Op deze Hemelvaartsdag herinner ik mij de uitspraak, de formule van de Zwitserse Pastoraaltheologe en befaamde schrijfster Lytta Basset. Die gaat als volgt:

《LE CIEL, C’EST DES RELATIONS CÉLESTES》

“De Hemel, dat zijn Hemelse Relaties [met mensen hier op aarde tijdens ons bewuste leven].”

 

In volkstaal:

“Laten we goed leven
En goed zijn voor elkaar.
Want we leven
Maar ene keer!”

_______________________________

(Illustratie ontvangen van een tuinierster, een goede kennis, via Facebook).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!