De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Koelstof: Leuvense milieuactivisten lanceren nieuw online tijdschrift
Niels De Ridder, Koelstof

Koelstof: Leuvense milieuactivisten lanceren nieuw online tijdschrift

dinsdag 15 juni 2021 10:48
Spread the love

 

In juni 2021 verschijnt de eerste editie van Koelstof, een nieuw tijdschrift voor milieuactivisme. De oprichters van het tijdschrift – jonge milieuactivisten uit het Leuvense – kwamen door hun engagement in diverse klimaat- en milieubewegingen tot twee belangrijke vaststellingen. Activisme moet  toegankelijker gemaakt worden, met verslagen van reporters ter plaatse, praktische tips en profielen van verschillende groepen en bewegingen. Ook heeft het milieuactivisme in Vlaanderen nood aan een stevige basis. Het doel is om activisme te ondersteunen.

Cover.

Initiatiefnemer en hoofdredacteur Elias Kruithof legt uit: “Om een toekomst te verzekeren die leefbaar is moet er heel veel gebeuren, en de tijd dringt. Zonder de moed erdoor te verliezen vraag ik me vaak af: hoe kan ik bijdragen tot die toekomst? Met dit tijdschrift hopen we een nieuwe generatie milieuactivisten te inspireren en de juiste tools te geven om in actie te komen.”

Koelstof richt zich vooral maar niet uitsluitend op een jong publiek, de generatie klimaatspijbelaars, geëngageerde studenten en al wie zich wil inzetten voor het milieu. In de verslaggeving is er zowel aandacht voor grote als kleine verhalen.

Beeld.

Koelstof tijdschrift bevat verschillende rubrieken. De actualiteit speelt een grote rol met uitleg over actuele fenomenen zoals de klimaatzaak. Daarnaast krijgen auteurs in vrije bijdragen de ruimte om diep te duiken in diverse onderwerpen, van het belang van een gedeeld verhaal in de klimaatkwestie tot een pleidooi van radicaal anders denken over politiek.

 

Koelstof kan online gelezen worden op de website www.koelstof.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!