De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaattop der Volkeren in Bolivië …(20-22 april 2010)

Klimaattop der Volkeren in Bolivië …(20-22 april 2010)

zaterdag 3 april 2010 01:30
Spread the love

Wereldconferentie der volkeren over klimaatverandering en de rechten van Moeder Aarde

“Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra”?

Meer informatie : htttp://www.cmpcc.org

** We kozen om niet te veel tijd te verliezen met het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke tekst, als er al andere teksten bestaan die door velen onder U ondertekend werden, onder andere het platform van Klimaforum09. Als er niettemin elementen in het platform zijn die te bezwarend voor U zouden zijn, laat het ons weten.

Bron : Klimaat & Sociaal en Rechtvaardigheid

          http://www.cmpcc.org

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!