De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jeugdwerk in Europa

Jeugdwerk in Europa

woensdag 8 juni 2011 10:22
Spread the love

Uit De Marge neemt dit initiatief in het kader van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011. De organisatie ondersteunt een divers en toegankelijk jeugdbeleid en moedigt projecten voor maatschappelijk kwetsbare jongeren aan. Met dit congres hopen de organisatoren lokale, nationale en Europese beleidsmakers te mobiliseren om minderheidsgroepen in het jeugdbeleid te integreren. Kinderen in armoede, etnische minderheden en laaggeschoolde jongeren komen aan bod.

Stof tot nadenken

De sprekers stellen het jeugdwerk in vraag. Is jeugdwerk waardevol als het alleen jongeren uit dominante klassen aantrekt? Vinden kwetsbare jongeren een plaats in elke organisatie of zijn projecten op maat noodzakelijk? Hoe kan jeugdwerk bruggen slaan tussen diverse jongeren en tegemoetkomen aan de noden van de buurt? Dient jeugdwerk enkel als vrijetijdsbesteding of moet het ook toekomstperspectieven bieden? Vragen die het blikveld van jeugdwerkers moeten gaan verruimen.

Inspirerende projecten

Diverse organisaties lichten hun werking toe. Recht-Op in Antwerpen brengt arme jongeren bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kaart het thema armoede aan in de media. VAJA in Bremen werkt dan weer met rechtse jongeren, vijandig tegenover allochtonen. Maar in plaats van deze houding aan te moedigen, stimuleert VAJA hen om andere sociale contacten uit te bouwen. UCee Station in Amsterdam maakt radio met achtergestelde jongeren en onderhoudt zo ook relaties met organisaties buiten het jeugdwerk. Cis Dewaele van Vlastrov vertelt over de relatie tussen jongeren en jeugdwerkers en de onmeetbaarheid van resultaten. Het belooft een leerrijk congres te worden voor jeugdwerkers en overheidsinstanties.

Het congres gaat door van 8 tot en met 10 juni in de Boomgaardstraat 22 in Antwerpen.

© 2011 – StampMedia – Ellen Kil

take down
the paywall
steun ons nu!