De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Infomeeting en actietraining voor “Field Liberation” in Wetteren

Infomeeting en actietraining voor “Field Liberation” in Wetteren

donderdag 12 mei 2011 16:32
Spread the love

Waar? Contacteer ons! (field.liberation@gmail.com)
Wanneer? zaterdag 21 mei vanaf 14u in Gent (of zondag 15 mei vanaf 13u in Brussel)

Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch gemanipuleerde aardappelen. Daarnaast zal er ook een boerenmarkt worden georganiseerd waar iedereen terecht kan met vragen, voor discussie en om duurzame alternatieven van dichterbij te leren kennen. De Field Liberation Movement roept op tot geweldloze directe actie omdat ze de deur wil gesloten houden voor ggo-proefvelden in België. Deze proefvelden zijn nutteloos en gevaarlijk, en een schrijnend voorbeeld van de huidige afhankelijke positie van wetenschappers ten aanzien van een agro-industrie, die haar blinde winststreven laat primeren boven het algemeen belang.

Ter voorbereiding van deze actie, wordt op zaterdag 21 mei een infomeeting en actietraining georganiseerd in Gent. In een eerste deel zal informatie worden gegeven over de veldproef, het tweede deel is specifiek bedoeld voor wie heeft besloten aan de actie deel te nemen of dat nog overweegt. In de actietraining zal aandacht worden besteed aan het werken in affiniteitsgroepen en aan tactieken voor de actie. Deze training is zowel nuttig voor bestaande affiniteitsgroepen, alsook voor wie wil deelnemen aan de actie, maar (nog) geen affiniteitsgroep heeft.

Om te weten waar deze voorbereiding doorgaat, stuur je een mailtje naar field.liberation@gmail.com. Het spreekt voor zich dat pers en politie niet welkom zijn op deze bijeenkomst. Anderen heten we 21 mei graag welkom in Gent en de week erop zien we elkaar dan hopelijk opnieuw in Wetteren!

Meer informatie over de Field Liberation Movement, ggo’s en de DurPh-aardappelen vind je hier:

website FLM: http://fieldliberation.wordpress.com
interview met Joke Paret van de FLM: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/09/wat-er-mis-met-gentech-aardappelen
Vandana Shiva over klimaatverandering, biodiversiteit en ggo’s: http://www.youtube.com/watch?v=0bkXROug1Ek
Promovideo FLM: http://www.youtube.com/watch?v=9NvCzEaja_k&feature=related
Video genespotting DuRPh-aardappelen in Flevoland: https://www.dewereldmorgen.be/video/2011/05/05/gentech-veld-beschoten-met-bio-aardappelen

take down
the paywall
steun ons nu!