De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Indrukwekkend FENSUAGRO-congres in Colombia

Indrukwekkend FENSUAGRO-congres in Colombia

vrijdag 19 juni 2015 14:35
Spread the love
Het elfde congres van FENSUAGRO, de Verenigde Nationale Syndicale Landbouw Federatie uit Colombia, ging op 5 juni van start op de Plaza Bolivar in Bogotá. Er waren déléguées uit alle uithoeken van het land aanwezig. Ook FOS was er en mocht plaatsnemen aan de eretafel, naast de Beweging van Landlozen uit Brazilië, en Justice for Colombia. De keuze voor Vrede was de rode draad doorheen het congres.

Vrolijke bandjes speelden traditionele volksmuziek en er werd een toneelstukje opgevoerd waarin we kleine boeren zagen die onder schot werden gehouden door paramilitairen. Voorzitter Eberto Díaz maakte van deze reality check gebruik om de slogan van het congres kracht bij te zetten: “We gaan voor vrede, boerenrechten en voedselsoevereiniteit”. Ook ondervoorzitter Huber Ballesteros, die sinds augustus 2013 in voorhechtenis zit, sprak de aanwezigen op ontroerende wijze toe vanuit zijn cel.

FENSUAGRO is ondanks de vervolging die honderden levens heeft gekost en nog eens zoveel gevangenen, één van de grootste en belangrijkste boerenorganisaties in Colombia. Sinds haar stichting in 1976 heeft de organisatie zich aan zijn principes gehouden ter verdediging van de boeren, betaalde landarbeiders en volkssectoren. Die loyaliteit aan de eigen visie is eerder uitzonderlijk in Colombia. FENSUAGRO is de afgelopen 15 jaar in aantal gestaag gegroeid en ook op dit congres hebben nieuwe basisorganisaties zich aangesloten. 

Vrouwen en kinderen

FENSUAGRO heeft hard gewerkt om vrouwen te integreren in de basisorganisaties. Voor het eerst hielden de FENSUAGRISTAS, de vrouwenbeweging, een militantenbijeenkomst. Ook de jongeren analyseerden op een eigen bijeenkomst hun stand van zaken en de uitdagingen voor de toekomst. Ze wisselden ervaringen uit en legden de nadruk op de nood aan een aangepast onderwijssysteem, om jongeren een toekomst te geven op het platteland en de migratie naar de steden af te remmen. Zelfs de kinderen hielden hun mini-congres. Van een integraal organisatiebeleid gesproken! 

FENSUAGRO besloot op het congres zich te blijven inzetten voor de organisatie van een Nationale Grondwettelijke Volksbijeenkomst, die de akkoorden van de vredesdialoog moet vastleggen in een nieuwe Grondwet voor Colombia, met sociale rechtvaardigheid, democratisering van de rijkdom en van de politiek als fundamentele principes voor alle Colombianen. Die vrede met sociale rechtvaardigheid moet op haar beurt de garantie bieden voor het recht op gezondheid en onderwijs, waardige woningen, toegang tot drinkbaar water, voedsel van degelijke kwaliteit, waardig werk en grond voor de etnische en boerengemeenschappen die geen grond hebben.

Een videoverslag over het congres

FOS en FENSUARGO

FOS was eregast tijdens het congres en er viel ook voor ons wat nieuws te rapen. Er werd besloten om een secretariaat op te richten, specifiek voor de agroindustrie, wat zeker en vast een impuls zal geven aan het werk dat FENSUAGRO samen met FOS verricht in het intersyndicaal platform van de agroindustrie en voeding. Eberto Díaz werd tenslotte herverkozen als voorzitter, de nieuwe ondervoorzitster werd een vrouw, Nidia Quintero. 

Voor FOS was dit congres een boeiende en indrukwekkende ervaring. Wij wensen FENSUAGRO het allerbeste toe in de vier jaren die komen!

17 juni 2015 
Auteur: Jo Vervecken 
Contact: Anke.Leflere@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!