De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Huishoudhulpen “onmisbaar” voor het land, maar nog steeds in onzekerheid
Opinie - ACLVB, ACV Voeding & Diensten,

Huishoudhulpen “onmisbaar” voor het land, maar nog steeds in onzekerheid

Terwijl de federale regering, terecht overigens, beslist heeft om alle kapsalons te sluiten, blijft de sector van de dienstencheques zich afvragen waarom dit nog niet voor hen gebeurd is. Plots vindt de overheid de dienstencheques een sector die onmisbaar is voor het land. Tenminste, tot we naar de loonbrief en de maatschappelijke waardering kijken.

vrijdag 27 maart 2020 14:07
Spread the love

 

Dit is een onbegrijpelijke beslissing met zware gevolgen, zowel op gezondheidsvlak als op financieel vlak. Nog meer zelfs omdat de bijzondere volmachten van deze regering de regio’s verhinderen maatregelen ten voordele van de huishoudhulpen te nemen.

Met wiens voeten wordt er gespeeld?

We herhalen hier nog eens wat iedereen eigenlijk reeds weet: social distancing is gewoon onmogelijk toe te passen in de dienstenchequesector. De regering Wilmès vraagt aan de burgers ‘in hun kot’ blijven. Parken en speeltuinen worden gesloten. Anderzijds vraag men wel aan de huishoudhulpen om ‘zoals gewoonlijk’ naar de klanten thuis te gaan. Die klanten, dat zijn ofwel oudere personen, ofwel volledige gezinnen, in quarantaine in hun eigen woning. Zoek de fout.

Is het realistisch om aan de klanten te vragen zich gedurende 4u op te sluiten in hun kamer zodat de huishoudhulp in alle veiligheid haar job kan doen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Gisteren hoorden we viroloog Marc Van Ranst in De Afspraak zeggen dat ‘we meer moeten oppassen met teveel passage bij de huidige geïsoleerde ouderen’, verwijzend naar pedicure en huishoudhulpen. Onze bezorgdheid gaat dus niet alleen uit naar de gezondheid van de werknemers maar ook van de klanten die gebruik maken van dienstencheques.

Diezelfde avond horen we Vlaams minister-president Jan Jambon verklaren dat er meer zou moeten gewerkt worden in de sector dienstencheques en dat de focus weer op economische activiteit moet liggen. Gezondheid of economie? Ook deze vraag is snel beantwoord.

Wees consequent, en sluit de sector … en vermijd een sociaal drama

Zowel de federale als de Vlaamse regering duwt hiermee de meest kwetsbaren nog meer in de onzekerheid en stelt hen bloot aan de risico’s van het coronavirus.

Wallonië en Brussel hebben reeds maatregelen genomen om de tewerkstelling én de werknemers in de sector te beschermen. Vlaanderen laat op zich wachten. We vragen aan de eerste minister de nodige maatregelen te nemen om de bijna 140.000 huishoudhulpen degelijk te beschermen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!