De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het topoverleg in Versailles: is de EU hersenloos?

Het topoverleg in Versailles: is de EU hersenloos?

dinsdag 15 maart 2022 22:09
Spread the love

De Europese Unie: een agressief, expansionistisch genootschap dat niet gericht is op vrede, maar op macht.

foto: Elysée

Het informele EU-topoverleg, door de Franse president Macron georganiseerd in het paleis van Versailles – symbool van Franse grandeur, machtswellust, koninklijke spilzucht en oorlogszucht – brengt een oplossing van de Oekraïense kwestie geen stap dichterbij. Het toont wel aan wat er ziekelijk is aan de Europese constructie en hoe bedreigend die is voor de wereldvrede.

Het topoverleg is een onderdeel van de verkiezingscampagne van Macron en werd door hem gepland op 10 en 11 maart, kort voor de komende presidentsverkiezingen. Het moest hem in de media brengen als een prominente staatsman met internationale allure en autoriteit.

Dat is deels gelukt, de wereld kon zien hoe Macron in de voetstappen van Louis XIV de wereld toesprak, vanuit het imposante machtsbolwerk van de absolutistische monarch. Het dagblad De Standaard bracht een grote foto van Macron tijdens zijn toespraak, met een lovend artikel over zijn invloed.

Maar het Duitse weekblad Die Zeit sprak schamper over “de zelfbenoemde strateeg”.  En het weekblad Der Spiegel titelde: “Eerste scheuren in het Europese anti-Poetinfront”.

Het was Macron die drie jaar  geleden de boodschap de wereld instuurde dat de NAVO hersendood was. Sindsdien is hij wat bijgedraaid, en bleek hij bereid te erkennen dat de NAVO een rol te spelen heeft. Maar zou het kunnen dat de EU hersenloos is?

De EU-verklaring met toelichting

De verklaring waarmee de top in Versailles werd afgesloten, brengt geen politieke analyse van het probleem Oekraïne en zoekt niet naar een oplossing. In de plaats daarvan krijgen we beschuldigingen aan het adres van Rusland en dreigementen, en een overzicht van tegenmaatregelen. Dat begint zo (ik voeg tussen haakjes wat commentaar toe):

“Twee weken geleden heeft Rusland de oorlog terug binnengebracht in Europa.”

[De EU veinst niet te weten dat er in Oekraïne al een burgeroorlog was, met geheime inmenging van de VS – een stiekeme oorlog –  en een staatsgreep als gevolg. ]

“De niet geprovoceerde en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne schendt op flagrante wijze het internationaal recht en de principes van het charter van de Verenigde Naties, en is een aanslag op de veiligheid en de stabiliteit van Europa en de wereld.”

[De EU verdonkeremaant de voorgeschiedenis van het Russische ingrijpen in Oekraïne, de schending van alle beloftes van neutraliteit door de EU-landen en het permanent negeren van de steeds herhaalde Russische stelling dat lidmaatschap van de EU en van de NAVO een bedreiging voor Rusland vormen en voor dat land een casus belli zijn.]

“Ze [de militaire agressie van Rusland] berokkent de Oekraïense bevolking onzegbaar leed.”

[Ongetwijfeld. De EU en de NAVO hebben daar ook op aangestuurd door het negeren van de Russische standpunten.]

“Rusland en zijn medeplichtige Wit-Rusland dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze agressieve oorlog en de personen die er verantwoordelijk voor zijn zullen verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden, met name de aanvallen die zonder onderscheid burgers en burgerlijke doelwitten viseren.”

[Het gaat om een volstrekt legitieme oorlog – ik kom daarop terug – die door de EU en de NAVO veroorzaakt is. De manier waarop hij gevoerd wordt, is een kwestie apart, die met steekhoudende bewijzen – en zonder propagandistische misvormingen – moet onderzocht worden en volgens het geldende recht beoordeeld.]

“In dit opzicht begroeten wij de beslissing van de procureur van het Internationaal Gerechtshof om een onderzoek te openen.”

[Mooi, maar het Internationaal Gerechtshof is ook een beetje een farce. Het is bekend dat de VS het niet erkennen, en het zelfs bedreigen voor het geval het een Amerikaanse onderdaan zou dagvaarden. Vermits ook de Amerikanen under cover actief zijn in Oekraïne, blijven hun daden buiten gerechtelijk onderzoek en kan dat alleen Russen betreffen. Daarmee wordt de hele zaak van bij het begin vertekend.]

“Wij vragen dat de veiligheid en de beveiliging van de Oekraïense nucleaire installaties onmiddellijk zouden worden verzekerd met de hulp van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.”

[Een terechte bekommernis, die veiligheid, en een vraag waard, maar in de huidige conflictsituatie allicht niet iets waar vanzelfsprekend op wordt ingegaan. Rusland zal zich vermoedelijk wel zelf in staat achten om de nucleaire installaties te beveiligen.]

“Wij doen een oproep tot Rusland om zijn militaire actie stop te zetten en al zijn strijdkrachten en al zijn militair materieel terug te trekken uit het hele territorium van de Oekraïne, onmiddellijk en zonder voorwaarden, en de territoriale integriteit, de souvereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn op internationaal niveau erkende grenzen te respecteren.”

[Een lachertje, deze eis. Als Rusland het de moeite waard vond om een invasie te beginnen, wil het een doel bereiken, en dat was op de eerste plaats de neutraliteit van Oekraïne. Nu gaat dat allicht een stapje verder, en zal Oekraïne onder Russische curatele moeten komen, wat logisch is. De EU heeft daar niets tegenover te plaatsen dan de dwaze eis: weg daar!]

De aanvaringskoers van de EU wordt voortgezet

En zo gaat dat maar door, met grote woorden over de “gemeenschappelijke waarden van vrijheid en democratie” die Oekraïne en de EU-landen gemeen zouden hebben, waarbij voorbijgegaan wordt aan het fascisme in Oekraïne. Die frase over de waarden is bedoeld om het legitiem te maken dat Oekraïne kan beslissen dat het bij Europa wil: “Op 28 februari 2022 heeft de Oekraïense president, in uitoefening van het recht van Oekraïne zijn eigen toekomst te kiezen, een aanvraag tot toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie ingediend.”

De Europese Commissie moet daarover adviseren, in afwachting zeggen de EU-vertegenwoordigers dat ze de banden en de samenwerking met Oekraïne zullen versterken “om Oekraïne te helpen vooruitgaan op het Europese traject.” Want: “Oekraïne maakt deel uit van de Europese familie.”

Geen familie!

Dat laatste is pure nonsens. Wij hebben niets met Oekraïne, en zeker niet méér met Oekraïne dan met Rusland, waar ooit Catherina de Grote regeerde, die doordrongen was van Franse cultuur en die correspondeerde met auteurs van de Verlichting als Voltaire en Grimm. Oekraïne heeft wel een “familiale” verhouding met Rusland, doordat een aanzienlijk deel van de bevolking Russisch is en een groot deel van de bevolking de Russische taal beheerst, of een mengvorm daarvan met Oekraïens, en de talen “zustertalen” zijn.

Ook historisch hebben Rusland en Oekraïne veel met elkaar te maken gehad, veel meer dan Oekraïne met Europa. Maar om ideologische redenen – de expansie en de anti-Russische politiek van EU en NAVO – wil men ons aanpraten dat wij een familiale band hebben met Oekraïne. (Maar zeker niet met Rusland.)

Dat de EU en de NAVO Oekraïne willen lostrekken uit de Russische invloedsfeer en er een vooruitgeschoven anti-Russisch bastion van willen maken, gaat in tegen de geschiedenis, maar is ook een zodanige bedreiging voor Rusland dat het dat land een oorlog waard is.

Een legitieme oorlog

Waarom ik die oorlog legitiem acht? (Zonder het te hebben over de manier waarop hij gevoerd wordt, dat is een andere kwestie.) Als een politieagent iemand tegenover zich ziet die een pistool op hem of haar richt, mag hij of zij op die persoon schieten. Het is niet nodig te wachten tot die persoon zelf geschoten heeft, dan is er immers veel kans dat je zelf al neergekogeld bent, en is het te laat om zelf te schieten. Dat is de gangbare logica van de “wettige zelfverdediging”.

Die logica werd gebruikt om de oorlog tegen Irak te verantwoorden: Irak zou een massavernietigingswapen hebben dat een ernstige bedreiging voor de Westerse landen zou vormen, dus dat wettigde een aanval. Dat wapen was een verzinsel, maar de oorlog was reëel en leidde tot regime change (daar ging het om) en massaal leed en massale uitroeiing van Irakezen. Let wel: een vermoede dreiging werd toen een voldoende argument geacht om een gigantische oorlog in gang te zetten.

Het lijkt me logisch en heel begrijpelijk dat Rusland toetreding van Oekraïne tot de EU en de NAVO als een bedreiging ziet en niet wil wachten tot er daar Amerikaanse raketten worden opgesteld. Dat met militaire middelen te voorkomen is een zaak van zelfbehoud voor Rusland. De EU en de NAVO weigeren dat zelfs maar onder ogen te zien, en voeren een campagne om ons Oekraïne te verkopen als een familielid.

De EU en de NAVO zijn twee ietwat concurrerende organisaties, maar ze zijn ook behoorlijk vervlochten. Ursula von der Leyen die als Duitse defensieminister in de NAVO zat, verkondigt nu als voorzitter van de Europese Commissie over Oekraïne: “Ze horen bij ons, en we willen hen erbij.” En Sophie Wilmès, van wie de kranten vermelden dat ze genoemd wordt als mogelijke opvolger van Stoltenberg als Secretaris-Generaal van de NAVO, praat zichzelf naar haar kandidatuur toe: “Ik ben overtuigd dat Oekraïne deel uitmaakt van de grote Europese familie.”

De opgedrongen solidariteit met Oekraïne

Nee dus. Oekraïne hoort bij Rusland, en hoort daar te blijven. De manipulatiecampagne om via het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne in de EU-landen solidariteit te kweken is precies dat: manipulatie. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat de EU daarmee in eigen vlees snijdt. Nu is het mediabombardement over het geweld in Oekraïne nog hartverscheurend en aanleiding tot sympathie…

Maar ondertussen gaat de VIP-behandeling die Oekraïense vluchtelingen krijgen, en die akelig contrasteert met wat er maar mogelijk is voor andere vluchtelingen (en voor de eigen bevolking!), bij velen negatieve gevoelens opwekken, en kan de sympathie straks omslaan in aversie over een om ideologische redenen voorgetrokken groep, die moeilijk te integreren is, heel groot is, veel kost en op de zenuwen werkt.

Ondertussen heeft de top van Versailles nog maar eens duidelijk gemaakt dat de EU een agressieve, expansionistische club is, die niet gericht is op vrede, maar op macht, en die die macht ook zo gauw mogelijk ook militair wil bereiken. Verhoogde defensiebudgetten, verbeterde wapensystemen, snelle militaire interventiecapaciteit, zelfs ver weg…

In plaats van de Russische veiligheidsbehoefte te respecteren en de handel en de samenwerking verder uit te bouwen, is de EU volop op aanvaringskoers met Rusland en gebruikt het de welkome vijand en het opgeklopte gevaar dat hij zou betekenen om eenheid en militarisering na te streven.

Het onvermogen van de EU om de belangen van Rusland te zien en te respecteren laat het ergste vrezen voor wat deze organisatie de wereld in de toekomst nog gaat aandoen, als zij erin slaagt haar macht nog verder uit te breiden en ook een forse militaire slagkracht te ontwikkelen…

Toch wordt er ook al wat op de rem getrapt. Duitsland en Oostenrijk willen de gasleveringen vanuit Rusland niet zomaar schrappen. En straks zal blijken hoeveel negatieve gevolgen de sancties van de EU tegen Rusland hebben. En dat allemaal omdat de EU-NAVO-tweeling zo nodig Oekraïne moest proberen binnen te halen om Rusland te duivel aan te doen!

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!