De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het ontstaan van de machinebouw

Het ontstaan van de machinebouw

donderdag 29 december 2016 11:26
Spread the love

Machinebouw is het deel van de industrie dat zich focust op de productie en het onderhoud van machines voor zowel professionele als commerciële doeleinden. Traditioneel behoort deze industrietak tot de zware industrie, maar tegenwoordig zijn ook veel kleinere bedrijven actief binnen deze tak. Die worden tot de lichte of middelzware industrie gerekend. De machinebouw is ontstaan tijdens de industriële revolutie. Deze bedrijven kwamen vooral voort uit scheepswerven, ijzergieterijen, reparatiewerkplaatsen en smederijen. Begin 20ste eeuw werden ook verschillende automobiel- en motorfietsfabrikanten actief in de machinebouw.

Vóór de industriële revolutie werden er al wel machines ontwikkeld, zoals wapens en klokken. Dit gebeurde echter op veel kleinere schaal, namelijk in ambachtelijke werkplaatsen en meestal bestemd voor de plaatselijke of regionale markt. Dankzij de industriële revolutie konden samengestelde en complexere werktuigen worden vervaardigd, zoals stoommachines en stoomketels voor transportmiddelen en de zich ontwikkelende industrie. Bovendien begonnen de opkomende machinefabrieken met het maken van machines die waren bestemd voor de productiesector, zoals compressoren, landbouwwerktuigen, textielmachines, en vanaf de 20ste eeuw ook scheepsmotoren, etc..

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!