De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het draagvlak voor windmolens in Vlaanderen groeit.

Het draagvlak voor windmolens in Vlaanderen groeit.

maandag 21 november 2016 22:00
Spread the love

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Volgens het Vlaams Energielandschap is 74 procent van de Vlamingen in 2016 voorstander van windmolens. Dat is 4 procent meer dan het jaar voordien. 62 procent toont interesse om mee te investeren.

Ik merk dat de meeste mensen uit mijn omgeving helemaal niet op de hoogte zijn van de verschillende manieren waarop men kan investeren in windmolens. Er zijn nochtans grote verschillen in risico en medezeggenschap tussen de verschillende bedrijven die meedingen naar investeerders. Grosso modo kan men die bedrijven opdelen in 3 verschillende types. Private bedrijven (zoals bv Electrabel, Essent, Eni), Traditionele energiecoöperaties en energiecoöperaties die opgericht werden als financieel vehikel.

Private bedrijven ga ik buiten beschouwing laten. Die verhandelen aandelen op de beurs en over het algemeen investeren zij niet uitsluitend in hernieuwbare energie. Bij coöperaties werkt het anders. Aandelen verwerf je door rechtstreeks contact op te nemen bij de coöperatie en die kunnen meestal niet op de vrije markt verhandeld worden, maar verkoop je terug aan de coöperatie zelf. Meestal is dit tegen dezelfde waarde als waarvoor je ze gekocht hebt, of tegen de effectieve boekwaarde van de aandelen. Zodoende kan er niet mee gespeculeerd worden en dat zorgt voor meer stabiliteit voor het bedrijf.

Binnen coöperaties bestaat er nog een belangrijke opsplitsing, namelijk de ‘traditionele’ coöperaties en de coöperaties die opgericht worden door bedrijven met als doel aan bepaalde wetgevingen te voldoen of goedkoop geld aan te trekken. Het verschil wordt meestal pas duidelijk als je de kleine lettertjes op hun website vindt of als je hun statuten inkijkt.

Kenmerken van traditionele energiecoöperaties

Deze worden meestal opgericht door een groepje mensen met de bedoeling een bedrijf op te richten om op lokaal vlak groene energie op te wekken.

 • 1 stem per aandeelhouder onafhankelijk van het aantal aandelen. Dat zorgt ervoor dat de coöperatieve doelstellingen niet kunnen beïnvloed worden door 1 aandeelhouder die een groot percentage van de aandelen aankoopt.
 • Het maximum aantal aandelen per aandeelhouder is meestal beperkt. Dat beperkt het verlies per aandeelhouder in geval van faillissement.
 • De coöperatie investeert rechtstreeks in het bouwen van energie installaties. Dat beperkt het verlies in geval van faillissement, aangezien er eigendommen zijn die kunnen verkocht worden om zo aandeelhouders (gedeeltelijk) te vergoeden.
 • De maximale dividend wordt wettelijk bepaald op 6 procent. Aangezien financieel rendement dikwijls niet de hoofdreden is van het bestaan van de coöperatie wordt er doorgaans duidelijk gecommuniceerd welk dividend er nagestreefd wordt.
 • Traditionele energiecoöperaties zetten doorgaans in op maximale communicatie naar hun aandeelhouders en klanten.
 • Er wordt dikwijls ook geïnvesteerd in bewustmaking en energiebesparing.

 

Lijst van traditionele energiecoöperaties in Vlaanderen:

 

 • Beauvent cvba. Opgericht in 2000. Bestrijkingsgebied:  West- en Oostvlaanderen
  http://www.beauvent.be
 • Bronsgroen cvba. Opgericht in 2012 (voordien vzw Bilzen energiek opgericht in 2010 Bestrijkingsgebied: Limburg
  http://www.bronsgroen.be
 • Campina energie cvba. Opgericht in 2015. Bestrijkingsgebied: De Kempen http://www.campinaenergie.be/
 • Ecopower cvba. Opgericht in 1991. Bestrijkingsgebied: heel Vlaanderen. Met ongeveer 50.000 coöperanten is dit de grootste energiecoöperatie in België.
  http://www.ecopower.be
 • Energent cvba. Opgericht in 2013. Bestrijkingsgebied:Gent
  http://energent.be
 • Pajopower cvba. Opgericht in 2014 (Pajopower vzw werd opgericht in 2009). Bestrijkingsgebied: Pajottenland
  http://www.pajopower.be
 • Wase wind cvba . Opgericht in 2001. Bestrijkingsgebied: Waasland
  http://www.wasewind.be

 

Coöperaties als financiële vehikels:

Dit zijn wettelijk gezien coöperaties, maar ze worden opgericht met andere doelstellingen dan traditionele energiecoöperaties. 

 • Het geld verworven door de verkoop van aandelen wordt niet rechtstreeks geïnvesteerd in installaties maar wordt uitgeleend aan een derde partij. Dit gebeurt meestal door een achtergestelde lening. In het geval van faillissement van de derde partij wordt enig kapitaal ontvangen door de verkoop van installaties in eerste instantie gebruikt worden om schuldeisers en aandeelhouders van dat bedrijf te vergoeden, en pas in laatste instantie worden de aandeelhouders van de coöperatie vergoedt. Concreet houdt dit in dat men als aandeelhouder van zo’n coöperatie zeer weinig kans heeft op enige vergoeding in geval van faillissement.
 • Aangezien dat soort coöperaties dikwijls alleen investeren in 1 welbepaald bedrijf en je als aandeelhouder van de coöperatie niet rechtstreeks investeert in het achterliggende bedrijf heb je ook geen stem in de beslissingen die er gemaakt worden.
 • De maximale dividend is wettelijk bepaald op 6%.  Coöperaties die opgericht werden als financieel vehikel adverteren dikwijls een hoog dividend om aantrekkelijker over te komen.
 • Dat soort coöperaties communiceert meestal minder open met zijn aandeelhouders dan traditionele coöperaties

Lijst van energiecoöperaties in Vlaanderen die fungeren als financieel vehikel met achtergestelde leningen:

 • Aspiravi Samen cvba – financieel vehikel voor Aspiravi NV
 • Groenkracht cvba – financieel vehikel voor het failliete Electrawinds NV
 • Storm cvba – financieel vehikel voor Storm Management NV
 • Wind4flanders cvba – financieel vehikel voor Engie Electrabel

take down
the paywall
steun ons nu!