De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Helft bevolking Niger lijdt honger en vee sterft bij bosjes

woensdag 30 juni 2010 16:43
Spread the love

De helft van de Nigerezen is het slachtoffer van een ernstige voedselcrisis. Ook drievierde van het vee lijdt honger en dorst. Een catastrofe voor het West-Afrikaanse land, waar meer dan 80% van de bevolking afhankelijk is van veeteelt voor zijn dagelijks overleven. Dierenartsen Zonder Grenzen steunt de lokale bevolking door voedsel te verdelen, ook aan de kuddes. 

Tijdens het laatste regenseizoen, dat eindigde in september vorig jaar, verwoestten onregelmatige stortbuien veel van de oogst. Niger voorspelde toen al een tekort van meer dan 400.000 ton voedsel. Sinds april dit jaar geldt de noodtoestand. Momenteel lijden 7,1 miljoen Nigerezen of de helft van de bevolking honger, waarvan 3,3 miljoen in acute voedselonzekerheid verkeren. Ze moeten wachten tot september om de nieuwe oogst binnen te halen.

Van 200 naar 10 euro voor een uitgemergelde koe
Het vee lijdt mee. Door de aanhoudende droogte vallen in de dorre weiden nauwelijks nog grassprieten te bespeuren en de weinige waterbronnen kunnen de dorst niet lessen. De veehouders zien lijdzaam toe hoe hun dieren sterven, zij die overleven zijn vel over been. De veemarkt is volledig ingestort. Voor de crisis was een koe nog 200 euro waard, nu krijgt een veehouder er nog maar 10 euro voor. Voor een land dat zo afhankelijk is van veeteelt is dit een ramp. Want wanneer de kudde sterft, is heel het dorp in gevaar.

Noodhulpprogramma
Eind april slaagde Dierenartsen Zonder Grenzen een noodkreet en schoot als eerste ngo ter hulp met voedselverdeling aan de bevolking en het vee. Tot op de dag van vandaag bezorgde de Belgische ngo al 630 ton veevoeder aan de inwoners van Dakoro en Abalak, die tot de meest getroffen gebieden behoren. Dierenartsen Zonder Grenzen koopt ook de sterk verzwakte dieren op aan een prijs die veel hoger ligt dan de huidige marktprijs en vergoedt lokale vrouwen om het vlees te verwerken, dat nadien uitgedeeld wordt aan de meest kwetsbare families.

Gierst, sorghum en melk vormen de basisvoeding van de Nigerezen. Maar de prijs van graan vliegt de pan uit en ligt 5 à 15% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Daarom deelt Dierenartsen Zonder Grenzen in Abalak 420 ton granen en peulvruchten uit aan de meest kwetsbare families en verkoopt ze meer dan 300 ton gierst en sorghum aan een sterk verminderde prijs.

Kudde heeft jaren nodig om zich te herstellen
Hoewel het sinds een aantal weken terug regent en de graasweiden groen kleuren, hebben de verzwakte en uitgedunde kuddes minstens drie jaar nodig om zich te herstellen. De Nigerezen kunnen zich de komende jaren dus verwachten aan een verminderde melkproductie. De koeien zullen slechts na twee jaar terug jongen baren. Daarom blijft Dierenartsen Zonder Grenzen ook in de toekomst de situatie voortdurend opvolgen via haar bestaande projecten.

Over Dierenartsen Zonder Grenzen
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die in afgelegen Afrikaanse streken strijdt tegen honger en armoede door de veeteelt te verbeteren. Onder andere door lokale geneeskundige netwerken uit te bouwen, lokale veetelers te sensibiliseren, veevoeder te stockeren en de toegang tot veemarkten te verbeteren. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft projecten in Niger, Mali, Burkina Faso, Rwanda, RD Congo, Oeganda, Zuid-Soedan en Kenia.

Wilt u meer informatie? Contacteer dan Josti Gadeyne, j.gadeyne@vsf-belgium.org, 02/ 539 09 89 of neem een kijkje op www.dierenartsenzondergrenzen.be. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft ook medewerkers ter plaatse, in Niger, die u graag te woord willen staan.

Rekeningnummer: 732-6190064-60

take down
the paywall
steun ons nu!