De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Handelsembargo tegen schurkenstaat V.S.

maandag 7 juli 2014 20:11
Spread the love

Het handelsembargo van de V.S. tegen Cuba en Iran is gewoon machtsmisbruik van een  wrede, misdadige wereldoverheerser tegen zwakkere landen die ze bezien als een onderdanige kolonie bewoond door minderwaardige mensen.

 

Ik vind dat BNP Paribas als reactie op de boete een klacht zou moeten indienen tegen de V.S. wegens genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, terreurbombardementen, plegen van terroristische aanslagen, financieren en bewapenen van terreurgroepen.

 

Cuba

 

Cuba ondergaat sinds 115 jaar bedreigingen, agressies, bezetting door de wrede, misdadige wereldoverheerser.

 

Na de nederlaag van koloniaal Spanje probeerde de opkomende nieuwe wrede wereldoverheerser Cuba te annexeren zoals ze Puerto Rico geannexeerd hebben. Ze wilden, zoals in Puerto Rico, Hawaii, de Caribische eilanden, Centraal- en Zuid-Amerika, alle vruchtbare grond inpalmen voor de grote Amerikaanse multinationals zoals United Fruit Company. Ze wilden het ganse continent als economische kolonies gebruiken o.a. als militaire bases, als landbouwgrond, als afzetmarkt voor het verkopen van de geproduceerde overschotten en om het monopolie te hebben over bankenleningen en de verkoop van wapens. De “vrijheid en onafhankelijkheid” en “vrije markt” “the American way”.

 

De wrede wereldoverheerser heeft van alles geprobeerd om Cuba klein te krijgen, terroristische aanslagen gepleegd, terroristische bendes gefinancierd en bewapend om een militaire invasie tegen Cuba te voeren. Hun invasie werd neergeslagen in de Bahia de Cochinos (17 april 1961). De V.S. bezetten nog steeds op een onwettelijke manier een stuk van Cuba, Bahia de Guantanamo.

 

In 1976 hebben ze een bom laten ontploffen in een Cubaans burgervliegtuig waarbij 73 mensen gedood werden.(1)

In 1997 heeft een CIA-bende een bom laten ontploffen in een hotel en hierbij werd een Italiaanse toerist gedood.

Het terreurleger van de V.S. staat ten dienste van de roofzuchtige uitbuiting door de Amerikaanse multinationals.

Iran

Iran, ook bekend als Perzië, wordt beschouwd als een van de bakermatten van de beschaving.

 

Sinds 1908 werd de Iranese olie door de Anglo-Persian Oil Company opgepompt en dit bedrijf werd gecontroleerd door de wrede koloniale Britse regering. De Iranese olie werd bijna gratis uitgeplunderd. Een democratisch verkozen president wilde een meer rechtvaardige prijs voor de olie. De wrede, koloniale, roofzuchtige overheerser wilde zijn buit niet kwijtspelen en heeft aan de nieuwe wereldoverheerser hulp gevraagd. De wrede, misdadige bondgenoot de V.S. heeft dan in 1953 door de CIA een staatsgreep laten plegen. Overal gebruikt de V.S. ongeveer dezelfde tactieken, nl. met een regen van miljoenen dollars, bandieten en legerofficieren corrumperen om vandalisme en terroristische aanslagen te plegen om chaos te scheppen zodat de corrupte legerofficieren de orde kunnen herstellen en een pro-kolonialistische/Amerikaanse leider, in dit geval de Shah, aan de macht te brengen.(2)

De Britten hebben hun monopolie verloren want ze moesten 40% delen met de Amerikanen en 10% met de Fransen. De roedel van roofzuchtige dieren deelt de prooi volgens hun pikorde.

De V.S. marine heeft een terroristische aanslag gepleegd door een Iranees burgervliegtuig neer te halen met een raket boven de Perzische Golf op 3 juli 1988 waarbij 290 mensen het leven lieten.(3)

 

Iran heeft alleen een acht jaar durende zelfverdedigingsoorlog gevoerd tegen een aanval van Irak. Deze aanval van Irak werd gevoerd op vraag van de V.S. en ten dienste van hun belangen.

De V.S. hebben 135 agressieoorlogen en gewelddadige staatsgrepen uitgevoerd.

Soedan

Soedan was een kolonie van wrede koloniale machten (Groot-Brittannië /Frankrijk) van 1898 tot rond 1956.

In 1898 heeft het Britse leger een massaslachting gepleegd bij de slag van Omdurman. Zes Maximgeweren vuurden in een paar uur tijd een half miljoen kogels af. Er waren 11 000 doden en 16 000 gewonden op één dag. De 50 000 Soedanezen waren gewapend met speren, zwaarden en verouderde geweren. Het miraculeuze nieuwe geweer (Maxim) was ontworpen om de “barbaarse en half beschaafde” vijand uit te schakelen.

Soedan heeft wreedheden gepleegd maar koloniaal Europa en de wrede wereldoverheerser V.S. hebben minstens 100 keer meer wreedheden gepleegd en worden nog steeds niet vervolgd door de Internationale rechtbank.

De journalist Ruben Mooijman van De Standaard haalt in de weekendeditie van 12-13 juli, katern Economie E4, de reden aan waarom Bill Clinton in 1997 sancties tegen Soedan heeft  uitgevoerd “voortdurend steun aan internationaal terrorisme, pogingen om naburige overheden te destabiliseren, inbreuk op de mensenrechten…” Deze feiten zijn ook van toepassing op de V.S. zelf.

De journalist schrijft ook nog doodleuk “… dat terwijl president Bush in oktober 2006 de sancties had verstrengd, net omdat de rol van de regering in de Soedanese olie-industrie als bedreiging voor de veiligheid van de V.S. werd gezien”.

Hier praat de journalist de genadeloze toepassing van het roofzuchtige imperialisme goed. Dit interpreteer ik alsof Bush zegt: “De minderwaardige regering van Soedan steelt de Amerikaanse olie onder de Soedanese grond”.

De pro-wereldoverheerser westerse media blijft negationistisch tegenover de nazi-gruwelen, de terreurbombardementen en de “armageddon”oorlogen van het genocidaire Bush regime.

De journalist van De Standaard en de journalisten van De Morgen Lieven Desmet en Frederik Descamps schrijven in de weekendeditie op blz. 5 dat Soedan met medeweten van president Al-Bashir onderdak gegeven heeft aan Osama Bin Laden tussen 1992 en 1995 en dat Soedan moslimfundamentalisten gefinancierd heeft.

Osama Bin Laden is een vriend en bondgenoot van de V.S. minstens sinds 1979, als de V.S. de moslimfundamentalisten gebruikt hebben om het Sovjetleger te verslaan in Afghanistan. Sindsdien zijn de V.S. samen met Saoedi-Arabië de grote financiers en wapenleveranciers van de moslimfundamentalistische groeperingen die ze gebruiken wanneer ze willen staatsgrepen plegen of chaos en schade brengen aan de veiligheid van bepaalde landen. Zie mijn blog  “V.S. gebruiken Al-Qaeda voor wereldoverheersing” (4)

Osama Bin Laden werd zelfs in juli 2001 nog opgenomen in een ziekenhuis in Dubai en kreeg bezoek van de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië en van een agent van de CIA, Larry Mitchell. Hij was zo’n goeie vriend ofwel moest de V.S. nog gepresteerde diensten uit het verleden vergoeden, dat hij eind 2001 ongedeerd mocht vertrekken vanuit Afghanistan en daarna nog 10 jaar met rust gelaten werd.

V.S. een genocidaire schurkenstaat

Staatssecretaris John Combrez reageert scherp op de verboden handel van BNP Paribas met de genocidaire regering in Soedan. Ik begrijp niet dat de staatssecretaris John Combrez en de politieke leiders van de Europese Unie nog steeds handel kunnen drijven met de V.S., een genocidaire schurkenstaat.

Wat een schande voor de Europese Unie.

De V.S. heeft al ongeveer 135 agressieoorlogen en gewelddadige staatsgrepen gevoerd en gepleegd.

De feitelijke regering van Amerika, die sinds 150 jaar aan de macht is, is een imperialistisch regime van kwaadaardige en ziekelijke hebzuchtige oligarchen van de multinationals en van  de oorlogsindustrie en -economie. De presidenten, die om de vier of acht jaar worden vervangen zijn gewoon dienaren van dit imperialistisch regime. Het terreurleger van V.S. staat ten dienste van het roofzuchtige kapitalistische imperialisme van een kleine elite. Het terreurleger en de geheime dienst CIA plegen terroristische aanslagen, financieren, bewapenen en spannen samen met terroristische groepen, voeren terreurbombardementen uit en “shock and awe” agressieoorlogen.

 

De ganse wereld is een prooi, een buit voor de wereldoverheerser. Een land dat het een strohalm in de weg durft te leggen tegen de roofzuchtige “vrije markt” uitbuiting, is een vijand, een schurkenstaat die moet vernietigd worden.

De V.S.  en de Europese Unie zijn een roedel roofdieren die volgens hun pikorde de stukken van de prooi mogen verorberen.

Bepaalde landen en bevolkingsgroepen bezien als minderwaardig

Sinds 24 jaar voert de schurkenstaat V.S. ‘armageddon’ agressieoorlogen tegen moslimlanden

o.a. Irak, Afghanistan, Libië, Jemen… en heeft ze duizenden terroristische aanslagen en terreur bombardementen tegen moslimlanden gevoerd en bij bosjes “Untermenchen” ‘uitgeschakeld’.

Deze genocidaire oorlogen hebben ongeveer 5 miljoen moslims gedood.

De pro-wereldoverheerser westerse media blijft deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid minimaliseren wat bewijst dat ze de wrede, machtige wereldoverheersers steunen en dat ze dus zwakkeren, bepaalde bevolkingsgroepen en landen als minderwaardig bezien.

Ik vind dat de pro-overheerser westerse media zich medeplichtig maakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

We leven nog steeds in een wereld waar de wet van de sterkste geldt.

De wrede overheersers (de V.S. en de Europese Unie) hebben de macht om hun eigen genocides en Nazi-gruwelen, hun eigen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid weg te moffelen, onzichtbaar te maken en de zwakkeren te bezien als minderwaardige mensen die kunnen gebruikt worden als zondebokken en opgezadeld worden met alle zonden, zelfs met deze van de wereldoverheersers.

Het zijn de wrede agressieoorlogen tegen moslims, de martelingen in de gevangenissen(concentratie)kampen, de onwettelijke moorden door drones en terreurbombardementen die de moslims radicaliseren.

Radicale en extremistische christelijke overheersers bedreigen en vallen moslimlanden aan en willen begrip en steun van gematigde moslims

De wereldoverheersers (de V.S. en NAVO) zijn de agressors, de terreurzaaiers, de vijand van de vrede en veiligheid in de wereld. De wereldoverheersers moeten stoppen met hun agressieoorlogen tegen moslim landen. 

 

Achter de “beschaafde, achtenswaardige façade” van de wereldleiders Bush / Blair / Obama / Rasmussen (NAVO) schuilt een hebzuchtige plunderaar, een wrede sadist en een gruwelijke doder.

1. Stephen Kinzer “Overtrow.America’s century of regime change from Hawaii to Irak”

Jeremy Scahill”Dirty wars.The World is a Battlefield”

2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/05/08/cia-pleegde-staatsgreep-in-1953-tegen-de-democratisch-verkozen-president-van-ir

3. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/08/passagiervlucht-iran-air-neergeschoten-op-3-juli-1988-door-de-amerikaanse-marin

4. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!